paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/kerk-in-soedan-wil-grotere-rol

Kerk in Soedan wil grotere rol

29-03-2010

In aanwezigheid van kerkelijke hoogwaardigheidbekleders uit Kenia, Oeganda, Malawi, Rwanda en Zuid-Afrika kwamen dit weekeinde zestig Soedanese kerkelijke leiders bijeen om te praten over de toestand in Soedan. Ook waren er vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap aanwezig. IKV Pax Christi heeft de bijeenkomst gefaciliteerd.

De Wereldraad van Kerken en de Afrikaanse Raad van Kerken hebben een Oecumenische Speciale Afgevaardigde aangewezen die het pas opgerichte Soedanese Kerkleiders Forum helpt de vrede te bewaren. Deze Speciale Afgevaardigde is de Keniaan Samuel Kobia, voormalig algemeen secretaris bij de Wereldraad van Kerken.

Over twee weken vinden er verkiezingen plaats in Soedan. Begin 2011 is er een referendum gepland waar de bevolking van Zuid-Soedan zich uit kan spreken over onafhankelijkheid van Zuid-Soedan.

Een aantal pijnpunten is benoemd, waaronder het feit dat de bewoners van de regio’s Zuid- Kordofan en Blue Nile een aparte status wensen. De kerk roept haar leden op om er op toe te zien dat de verkiezingen eerlijk verlopen en dat er geen geweld gebruikt wordt als de resultaten bekend worden.

De kerk roept politieke leiders op om zich constructief op te stellen en naar verzoening te streven.
Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over de tijd na het referendum. De positie van de Soedanese kerk in Noord-Soedan is zorgelijk.

Concrete actiepunten zijn:

  • Conflicten binnen Zuid-Soedan beslechten door een ‘People to People Process of dialogue’ op te zetten.
  • Structuren op te zetten waardoor de kerk snel en met een stem kan spreken met andere politieke (inter)nationale actoren zoals de overheid in Noord-en Zuid-Soedan en buitenlandse overheden 
  • Meer bemoeienis vanuit de kerk met traditionele leiders, andersgelovigen en maatschappelijke organisaties .
Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.