paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/kamer-verlangt-volstrekte-helderheid-over-herkomst-kolen

Kamer verlangt volstrekte helderheid over herkomst kolen

28-11-2013

Energiebedrijven moeten verplicht en afzonderlijk de exacte herkomst van de door hen gebruikte kolen bekendmaken. Dat is de heldere boodschap die een meerderheid van de Tweede Kamer vandaag in een motie heeft neergelegd.

De motie Jan Vos (PvdA) c.s. is op verzoek van minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangehouden tot na haar gesprek met de energiebedrijven. Zij wil eerst nog kijken of zij er samen met de energiebedrijven kan uitkomen.

IKV Pax Christi is zeer verheugd over deze duidelijke wens van de Tweede Kamer. In een e-mailactie eerder dit najaar vroeg zij de Kamerleden al om werk te maken van 'eerlijke energie'. Na drie jaar overleg in de Nederlandse Steenkooldialoog en na eerdere berichtgeving over massale mensenrechtenschendingen rond de kolenmijnen van het Amerikaanse Drummond en het Zwitserse Glencore (Prodeco) in Colombia, is er nog weinig gebeurd.
 
Doelbewust
Jan Gruiters, algemeen directeur van IKV Pax Christi: "We zijn erg blij met de heldere lijn van de Tweede Kamer. We weten dat rond de 50% van de kolen voor Nederlandse energiebedrijven uit Colombia komt. Maar energiebedrijven weigeren doelbewust en pertinent aan te geven welk bedrijf bij welke mijn steenkolen koopt. Zo ontlopen Nederlandse energiebedrijven hun verantwoordelijkheid voor mensenrechtenschendingen. Dat is niet alleen laakbaar, maar ook tegen de uitdrukkelijke wens van een meerderheid van de Kamer."

Minister Ploumen heeft op 19 december een gesprek met de CEO's van de energiebedrijven Nuon, Essent, E.on, EPZ en GDF SUEZ. Wat de Tweede Kamer betreft kunnen deze gesprekken maar één uitkomst hebben: volledige openheid van zaken. Die openheid is een noodzakelijke stap om deze Nederlandse bedrijven aan te kunnen spreken op hun verantwoordelijkheid om niet bij te dragen aan mensenrechtenschendingen bij de winning van grondstoffen.

Garanties
Marianne Moor, programmaleider Colombia van IKV Pax Christi: "Het is onverantwoord dat energiebedrijven op dit moment zaken doen met mijnbouwbedrijven die onder sterke verdenking staan van betrokkenheid bij grove mensenrechtenschendingen. Die bedrijven moeten eerst de slachtoffers tegemoet komen. En garanties afgeven over het voorkomen van hun betrokkenheid bij schendingen in de toekomst. Pas dan kan er verder worden gepraat."

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.