paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/kamer-debatteert-over-zuid-soedan

Kamer debatteert over Zuid-Soedan

10-03-2014

Op donderdag 13 maart debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet in Zuid-Soedan. Met name over verlenging van de Nederlandse bijdrage aan VN-missie UNMISS. Vredesorganisatie PAX voorziet het debat van aanbevelingen op drie cruciale terreinen.

Volgens PAX ligt de meeste urgentie bij de bescherming van burgers. Hiervoor is ook een hervorming van het leger en de veiligheidssector nodig. Processen gericht op waarheidsvinding, rechtvaardigheid en verzoening, vaak onder leiding van de kerk, moeten doorgaan. Een nationale politieke dialoog en voortzetting van de grondwetsherziening zijn al even wezenlijk.  

Burgers betrekken
Bij al deze onderwerpen is het van essentieel belang dat Zuid Soedanese burgers uit alle geledingen van de samenleving worden betrokken bij het vinden van oplossingen. Om te beginnen door hen te betrekken bij de voortgezette onderhandelingen bij Addis Abeba in buurland Ethiopië.  

Instabiel
De situatie in Zuid Soedan is zeer instabiel. Ondanks een staakt-het-vuren wordt er in meerdere delen van het land en zelfs in hoofdstad Juba nog steeds gevochten. Tegelijkertijd verlopen de vredesonderhandelingen even buiten Addis Abeba uiterst moeizaam. Ondertussen is er steeds meer internationale consensus over het feit dat het beleid tot dusverre, gericht op de meer technische aspecten van staats- en institutieopbouw, heeft gefaald.

Lees de aanbevelingen van PAX voor het Zuid-Soedan debat in de Tweede Kamer.

Gender, vrede en veiligheid, Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.