paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/jos-van-kemenade-1937-2020

Jos van Kemenade (1937-2020)

20-02-2020

Jos van Kemenade, van 1984 tot 1986 vicevoorzitter van Pax Christi, overleed woensdag in zijn woonplaats Heiloo. Van Kemenade werd 82 jaar.

In 1984 trad bestuurder in hart en nieren en oud-minister Jos van Kemenade aan als vicevoorzitter van Pax Christi. Hij herkende zich in de ernstige zorgen van burgers vanwege de bewapeningswedloop. Hij vond dat 'de ontwikkelingen op het punt van bewapening zo moreel verwerpelijk en onaanvaardbaar waren en de gevolgen ervan zo manifest en ingrijpend in de samenleving dat een vertaling van die morele stellingname in concreet politiek handelen dringend geboden was'.

Kruisraketten

Als minister van onderwijs was het niet verbazend dat hij extra aandacht gaf aan educatie en vorming. Hij stimuleerde een strategische discussie binnen Pax Christi. Hij vond ook dat de vredesbeweging zich niet moest blindstaren op één politiek speerpunt, dat van de plaatsing van kruisraketten. Hij vond hierbij steun van Jan ter Laak, destijds algemeen secretaris, en aansluiting bij de al ingeslagen weg van het IKV. Hij werd in 1986 opgevolgd door voormalig burgemeester Elisabeth Schmitz.

Zuid-Afrika

Van Kemenade bleef betrokken bij de vredesbeweging. In 1990 leidde hij een delegatie van Pax Christi naar Zuid-Afrika en weldra werd de betrokkenheid van Pax Christi met het Afrikaanse continent groter. PAX, een werkverband van Pax Christi en IKV, werkt momenteel met ruim honderd medewerkers in 14 verschillen landen.

--

Bron: Maarten van den Bos, Mensen van goede wil. Een geschiedenis van de vredesbeweging Pax Christi 1948-2013. Amsterdam 2015.

Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.