paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/jaarverslag-2012-een-lange-adem-voor-vrede

Jaarverslag 2012: een lange adem voor vrede

23-05-2013

Vredeswerk is werk van lange adem en taai volhouden, schrijft algemeen directeur Jan Gruiters in het voorwoord van het Jaarverslag 2012. In dit jaarverslag leggen wij niet alleen verantwoording af over ons werk; het is tevens een dankwoord aan allen die ons in 2012 hebben gesteund en alle mensen met wie wij hebben mogen samenwerken.

Het Jaarverslag geeft een beeld van de inspanningen van IKV Pax Christi voor vrede en veiligheid in verschillende, samenhangende vredesprogramma’s. Het programma in fragiele staten (oa de DR Congo, Colombia en (Zuid)Soedan) dat zich vooral richt op lokale initiatieven voor het beschermen van veiligheid en mensenrechten; het programma in repressieve staten (oa Irak, Syrië en de Kaukasus) dat zich naast mensenrechten richt op het vergroten van de democratische ruimte; en het programma dat nationale en internationale campagnes organiseert gericht op veiligheid en ontwapening.

Vredeswerk, dat een lange adem en lang volhouden vraagt, is vaak moeilijk in concrete resultaten uit te drukken. Na tien jaar hard werken en een intensieve campagne in onder andere 2012, werd in het voorjaar van 2013 het eerste wapenhandelverdrag door de VN met overweldigende meerderheid aangenomen.
En waar successen zijn, kunnen ook nieuwe bedreigingen opdoemen, schrijft Jan Gruiters. Bijvoorbeeld in Ituri, DR Congo waar het een netwerk van meer dan driehonderd lokale comités lukt om intimidatie, afpersing en mishandeling door leger en politie te verminderen, maar waar de strijd om schaarse natuurlijke hulpbronnen en delfstoffen de lokale gemeenschappen steeds weer en steeds meer in gevaar brengt. En soms zijn er zware tegenslagen. De Arabische Lente die zo hoopvol begon met geweldloos protest tegen onderdrukkende regimes, is in elk geval in Syrië uitgemond in een bloedige Arabische Winter.

In het verslag richt de directeur een speciaal woord van dank tot diegenen die ons werk afgelopen jaar weer mogelijk maakten: onze partners in fragiele landen, conflictgebieden en repressieve staten; maar ook onze vrijwilligers, onder wie Minister en Staatssecretaris van
Vrede Jörgen Raymann en Merlijn Twaalfhoven en natuurlijk onze lokale vredesambassadeurs, onze donateurs en donoren.

Download hier het jaarverslag 2012. Online doorbladeren kan hier.
Download hier de jaarrekening 2012 (Engels). Online doorbladeren kan hier.

Omstreden wapens en wapenhandel, Gender, vrede en veiligheid, Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Nederland, Europa, Midden-Oosten, Afrika, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.