paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/in-memoriam-mgr-ernst-8-april-1917-19-mei-2017

In Memoriam: Mgr Ernst: 8 april 1917-19 mei 2017

20-05-2017

Vrijdag 20 mei overleed (vredes-)bisschop Huub Ernst, voormalig bisschop van Breda en oud-voorzitter van de RK vredesbeweging PAX Christi (het huidige PAX). Wij kijken terug op een bijzondere bisschop die een diepe indruk heeft nagelaten.

“Vredestichten vergt dat je zelf de eerste stappen zet”- Huub Ernst

Mgr. Ernst is van beslissende betekenis geweest voor de ontwikkeling van de vredesbeweging in Nederland. De ervaringen van slachtoffers van oorlog raakten hem diep. Vanuit zijn geloof voelde hij zich gesterkt om zich in te zetten voor vrede: “Er is steeds oorlog en dreiging van oorlog. Elke dag brengt ons berichten en beelden van gruwelen. Waarom kunnen wij niet in vrede leven?”

Bisschop Ernst maakte de gruwelen van oorlog zelf mee. Nadat hij in 1941 tot priester werd gewijd, werkte hij tijdens de oorlogsjaren in de parochies van Leur en Etten. De Jodenvervolging en het oppakken van mensen die gedwongen in Duitsland moesten gaan werken, maakten grote indruk op hem. “Maar ik was vooral onder de indruk van gruwelen als de bombardementen op Rotterdam, Dresden en later Hiroshima”. Door deze ervaringen overtuigd van het belang van de vredesbeweging, werd hij eerst lid van Pax Christi en later in 1976, toen hij Bisschop werd van Breda, zelfs voorzitter.

Tijdens het voorzitterschap van Bisschop Ernst waren de Koude Oorlog en de wapenwedloop belangrijke thema’s. Ernst speelde een beslissende rol bij de steun van Pax Christi -en de Katholieke Kerk in brede zin- aan de IKV-campagne "Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland!". In diezelfde tijd zocht de Katholieke Vredesbeweging naar aansluiting bij een breder publiek. Het wereldwijd Conciliair Proces van Vrede, Gerechtigheid en Heelheid vd Schepping gaf aanleiding om toenadering te zoeken met het Inter Kerkelijk Vredesberaad en de Raad van Kerken NL. Uiteindelijk leidde dit tot vergaande samenwerking.
 
Vredeswerk is niet gemakkelijk en vraagt om uithoudingsvermogen en moed. Mede daarom hamerde bisschop Ernst op het belang van spiritualiteit voor de vredesbeweging zelf: “Van meet af aan heb ik geprobeerd om met behoud van het politieke element de spiritualiteit weer de plaats te geven in de vredesbeweging, die haar mijns inziens moet kenmerken. Met alleen politieke activiteiten kom je er niet, denk ik. Er is geloof nodig om bij alle tegenslagen die activiteiten uit te kunnen houden”. In vele toespraken, preken en radio- uitzendingen legde hij, in verschillende bewoordingen, steeds opnieuw de relatie tussen eigen verantwoordelijkheid en het geloof: “Geloof in vrede en gerechtigheid vraagt om verantwoordelijkheid, om inzet van mensen voor een leefbare wereld. Tegelijkertijd wordt deze inzet gedragen door hoop en vertrouwen, tegen alle onheil in.” 
Dit belang van spiritualiteit wordt nog altijd binnen de organisatie erkend en gedeeld.

Bisschop Ernst ging in mei 1992 met emeritaat; in december 1994 werd hij als voorzitter van Pax Christi opgevolgd door bisschop Ad van Luyn. 
Wij gedenken hem met grote waardering en dankbaarheid vanwege zijn betrokkenheid en inzet voor de vredesbeweging.

Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.