paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/in-memoriam-andre-lascaris-1939-2017

In memoriam André Lascaris (1939-2017)

10-07-2017

André Lascaris overleed op donderdag 6 juli 2017. Hij was Dominicaan, theoloog en vredesactivist. Hij doceerde theologie in Oxford en in Zuid-Afrika. Hij raakte betrokken bij het vredesproces in Noord-Ierland en liet Noord-Ieren in Nederland reflecteren over het conflict tussen protestanten en katholieken.

Hij verdiepte zich in processen van geweld en verzoening en werd een groot kenner van het werk van René Girard. Hij was een denker met een radicaliteit waardoor je wist dat hij zeker niet de geëigende paden zou bewandelen.

André Lascaris was betrokken op het vredeswerk omdat hij het uiteindelijk belangrijk vond om dat te doen. Ik merkte bij hem geen enkele twijfel over de inzet voor vrede en recht, maar hij was niet bepaald optimistisch over de inzet van de vredesbeweging, noch van zichzelf, zolang het geen eigen bekering, als een andere manier van kijken, te weeg bracht. Hij dwong zichzelf een open blik te hebben voor het geweld in de wereld en de onderliggende mechanismen te begrijpen.

Door middel van boeken, gesprekken en lezingen zette hij zich in om zijn kennis en inzichten te delen. Bij Pax Christi doceerde hij het werk van René Girard en gebruikte daarbij voorbeelden uit zijn eigen leven, herinneringen aan zijn vader als visverkoper die het mimetisch begeren in de handelseconomie al goed begrepen had en daar handig gebruik van maakte.

André Lascaris begreep dat geweld een bijna genadeloos zelfonderzoek vergt en dat dit zelfinzicht de enige manier is om het gebruik van geweld door onszelf te minimaliseren. Daardoor kon André ook weer veel ruimte maken voor anderen en vaak had ik wel gewild dat hij me meer zou corrigeren in mijn denken dan hij deed. André Lascaris wordt met veel dankbaarheid en respect herinnerd.

Namens PAX
Edwin Ruigrok

Tot voor kort schreef André Lascaris nog artikelen op zijn blog www.meerdanikzelf.nl

 

Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.