paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/ikv-pax-christi-steenkooldialoog-is-mislukt

IKV Pax Christi: Steenkooldialoog is mislukt

23-07-2013

De Nederlandse Steenkooldialoog is mislukt. Na het reces is Minister Ploumen aan zet om er haar politiek oordeel over te geven. Vredesorganisatie IKV Pax Christi concludeert dat tweeënhalf jaar praten met mijnbouw- en energiebedrijven niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Programmaleider ‘grondstoffen en conflict’ Egbert Wesselink: “Helaas is de Nederlandse consument hier niet veel mee opgeschoten. Nog steeds is niet duidelijk of zijn energiebedrijf kolen koopt uit omstreden Colombiaanse mijnen of niet. Bovendien is de situatie in en rondom de mijnen niet verbeterd en is er geen recht gedaan aan de vele slachtoffers van mensenrechtenschendingen.”

Eén van de hoofddoelstellingen van de kolendialoog was transparantie van de steenkolenketen voor de consument, maar het is nog steeds niet duidelijk waar individuele Nederlandse energiebedrijven hun kolen inkopen. Wel weten we nu dat er grote hoeveelheden kolen gekocht worden bij omstreden mijnen. Wesselink: “Dat is onverantwoordelijk. Niet alleen staan slachtoffers uit het recente verleden nog steeds in de kou, ook is de huidige mensenrechtensituatie nog zeer precair en is er nog geen zicht op verbetering.” Zo overleefde Rubén Morrón, één van de vakbondsleiders die met het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Drummond over arbeidsvoorwaarden onderhandelt, op 28 mei ternauwernood een moordaanslag.

Wesselink: “De Nederlandse Energiebedrijven kunnen niet zomaar bij mijnen blijven inkopen, die niet kunnen laten zien dat ze verantwoord ondernemen. Ze hebben zich aangesloten bij het initiatief Bettercoal van de Europese energieproducenten maar dat initiatief is niet geloofwaardig. Het verbiedt bijvoorbeeld zijn leden niet om bij omstreden mijnen te blijven inkopen.”

De steenkooldialoog is in 2010 tot stand gekomen op aandringen van de Tweede Kamer. Ger Koopmans (CDA) riep destijds industrie en stroomproducenten op om ervoor te zorgen dat “binnen een heel beperkt aantal jaren alle geïmporteerde steenkool 100% aantoonbaar verantwoord wordt gewonnen.” Drie jaar later is dit streven niet gehaald.

Lees hier het rapport

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Colombia, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.