paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/identiteitsbeleving-in-kosovo

Identiteitsbeleving in Kosovo

10-12-2012

De vrijspraak van voormalig Kosovo rebellenleider Haradinaj door het Joegoslavië tribunaal en het begin van een vredesdialoog tussen de premiers van Servië en Kosovo, zorgden ervoor dat Kosovo de laatste maanden van 2012 veel in het nieuws was. Aanleiding voor IKV Pax Christi om het etnische identiteitsvraagstuk aan de orde te stellen tijdens een Balkanborrel.

De reacties op de vrijspraak van Haradinaj roepen de vraag op of de inwoners van Kosovo een gezamenlijke identiteit beginnen te ontwikkelen. Kosovo Albanezen vieren feest: blij dat hun ‘vrijheidsstrijder’ weer op vrije voeten is. Serviërs beschuldigen het hof van partijdigheid en zien het als de vrijlating van een oorlogsmisdadiger.

Balkanborrel
Aanleiding voor IKV Pax Christi om samen met jongerenorganisaties Our Future Network en SIB-Utrecht het etnische identiteitsvraagstuk aan de orde te stellen tijdens een Balkanborrel. Voormalig president van Finland, Martti Athisaari ontwikkelde - als onderdeel van de VN-onderhandelingen over de status van Kosovo - een vredesplan. Nadat Kosovo in 2008 eenzijdig de onafhankelijkheid van Servië uitriep, werd onder internationale supervisie het Athisaari-plan alsnog uitgevoerd. Tijdens de Balkanborrel kwam de vraag aan de orde in hoeverre het vredesplan het beoogde doel bereikt heeft: een succesvolle multiculturele samenleving in Kosovo?

Maatregelen om de rechten van minderheden te waarborgen hielden onder andere de vorming van nieuwe gemeenten in, meer zelfbestuur en een reserveringssysteem voor minderheden in het parlement.

Eén van de conclusies, die tijdens de Balkanborrel naar voren kwam, is dat het Athisaari-plan een korte-termijn maatregel was die waardevol was om verder conflict te voorkomen. Voor de lange termijn, om te voorkomen dat etnische verschillen institutionaliseren, zijn aanvullende maatregelingen nodig. Een andere conclusie, dat etnische achtergrond wel degelijk van belang is in Kosovo, wordt geïllustreerd door de massale viering van 100 jaar Albanië, dat op 28 november met veel vlagvertoon werd gevierd door Albanezen in heel Kosovo.

Zoek wat je bindt
Het conflict in Kosovo is nog erg recent, stereotypen over andere bevolkingsgroepen zijn er volop. IKV Pax Christi voert samen met lokale partners activiteiten uit waarin mensen van verschillende gemeenschappen met elkaar in dialoog treden. De nadruk ligt op wat mensen met elkaar gemeen hebben in plaats van wat hen verdeelt, zoals bijvoorbeeld een passie voor muziek of gezamenlijke problemen zoals een vervuilde rivier of slechte infrastructuur. Wanneer burgers zich verenigen om hier wat aan te doen kan dit bijdragen aan het ontstaan van een gemeenschappelijk gevoel van burgerschap.

Het is bijna vijf jaar na de onafhankelijkheid van Kosovo duidelijk dat een multicultureel Kosovo zoals Ahtisaari beoogde niet van bovenaf kan worden opgelegd, maar door de inwoners van Kosovo zal moeten worden opgebouwd.

Balkan

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.