paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/het-leven-van-alledag-in-bezet-syrie

Het leven van alledag in bezet Syrië

24-12-2015

Vanaf 1 januari moet in Syrië een plan in werking treden dat binnen 18 maanden moet leiden tot een overgangsregering, een nieuwe grondwet, verkiezingen en uiteindelijk vrede. Een nationale wapenstilstand en parallel daaraan een politiek proces dat tot vrede moet leiden zijn de hoofdbestanddelen van het plan. Hoe is het dagelijks leven van mensen in belegerde gebieden? Videocollectief Bidayyat maakte een videoverslag van een gezin in een van de voorsteden van Damascus.

Vredesorganisatie PAX maakt zich er sterk voor dat de stem van Syrische burgers gehoord wordt bij de politieke en militaire onderhandelingen over de toekomst van Syrië.  De video laat zien hoe moeilijk het leven is voor de ruim 100.000 mensen die nu al ruim 2 jaar belegerd zijn.

Eind 2015 sprak de International Syrië Support Group (ISSG) zich op een conferentie in Wenen uit over  de voorwaarden waaraan dat vredesplan moet voldoen. Iedereen zat aan tafel in Wenen, van Rusland, Amerika, China  tot Iran, Qatar en Saoedi-Arabië. Iedereen, behalve de Syrische regering en de Syrische burgers. Die mogen waarschijnlijk pas in januari aanschuiven. De belangrijkste aanbeveling van PAX is: betrek Syrische burgers bij de onderhandelingen over een wapenstilstand. 

In Wenen werd overigens afgesproken dat Jordanië een lijst opstelt met terroristische organisaties die uitgesloten worden van de wapenstilstand. In ieder geval zal ISIS daar op staan. Twee eerdere pogingen in 2011 en 2012 om tot landelijke wapenstilstand te komen, mislukten. Ook is nog niet veel terecht gekomen van de ongehinderde toegang van humanitaire hulp in belegerde gebieden. In heel 2015 konden slechts 13 van de 88 verzoeken ingewilligd worden. Daarom zal de internationale gemeenschap echt meer moeite moeten doen om het vertrouwen van de Syrische burgers te winnen. 

Vredesorganisatie PAX geeft een viertal aanbevelingen mee om het overleg over een wapenstilstand en parallel daaraan een politiek proces dat tot vrede moet leiden, echt te laten slagen:
1.    Win het vertrouwen van de Syrische bevolking door aan te tonen dat wie toch burgers aanvalt of gebieden maandenlang belegert via de VN Veiligheidsraad gestraft zal worden.  Alle strijdende partijen moeten politieke gevangenen en andere vermiste personen vrijlaten.
2.    Het politieke proces om tot echte vredesonderhandelingen en een nieuw Syrië te komen, moet inclusief zijn. Dat wil zeggen dat alle etnische en religieuze groepen, en ook vrouwen vertegenwoordigd moeten zijn. Zelfs de mening van groepen die nu als terroristisch worden aangeduid, moet - via tussenpersonen - wel gehoord worden.
3.    Om de nationale wapenstilstand te laten slagen, kan het nodig zijn om afzonderlijke lokale wapenstilstanden te tekenen. Een gevaar daarvan is dat die soms gedwongen verhuizing van bepaalde etnische groepen behelst. Een onafhankelijke derde partij zoals de VN kan toezien op naleving van het bestand en kan direct humanitaire hulp bieden. 
4.    De wapenstilstand mag geen amnestie voor oorlogsmisdadigers worden. Er moet al politieke overeenstemming bereikt worden over eventuele berechting van oorlogsmisdadigers en betrek het maatschappelijk middenveld hierbij.

Lees hier de volledige Engelstalige beleidsaanbevelingen die PAX deed aan de Verenigde Naties, de Europese Unie en andere betrokken spelers.

Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.