paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/het-arabisch-vredesinitiatief-verdient-aandacht

Het Arabisch Vredesinitiatief verdient aandacht

22-03-2013

Het bezoek van Obama aan Israël en Palestina lijkt vooral een studiereis te zijn. De machtigste man ter wereld vindt zijn bezoek al geslaagd als hij vrijdag vertrekt met meer kennis over de ‘beperkingen’ die het vredesproces in de weg staan.

Tientallen jaren van leiderschap door de Verenigde Staten in het vredesproces tussen Israël en Palestina hebben kennelijk niet geleid tot enige kennis van zaken. Dat is teleurstellend. Het zal ook de Arabische landen niet inspireren om actief met hún vredesvoorstel aan het werk te gaan. Ruim tien jaar geleden, dus vóór de Arabische lente,  kwamen  een aantal  Arabische landen met een Arabisch Vredesinitiatief. Dat schoot geen wortel, want Israël weigerde te antwoorden op dit vredesinitiatief en ook aan de Arabische kant bleek men onmachtig om van ideeën naar daden te gaan. Merkwaardig, want ondertussen wordt het Arabisch Vredesinitiatief in alle internationale verklaringen genoemd als een belangrijke basis voor de twee- staten- oplossing en voor regionale vrede.

In het Midden-Oosten gaan stemmen op om het initiatief nu maar van tafel te halen. Na de Arabische lente zou het niet meer relevant zijn; het is tenslotte een initiatief dat is gelanceerd door autocratische machthebbers die geen boodschap hadden aan het volk. Anderen vinden dat juist nu de regio zo instabiel is geworden een vredesinitiatief dat regionale vrede en normalisatie van betrekkingen belooft -  nadat tussen Israël en de Palestijnen een rechtvaardige vrede is gesloten - meer dan ooit relevant is. Samen met de Palestijnse organisatie Centre for Democracy and Community Development (CDCD) en het Israëlische Negev Institute for Strategies of Peace and Development (NISPED) werkt IKV Pax Christi aan het onder de aandacht brengen van het Arabisch Vredesinitiatief regiobreed. In een brief  aan de Arabische Liga in Doha die op 26 en 27 maart een top organiseert, dringen we er met onze partners op aan om het initiatief niet van tafel te halen, maar juist alles in het werk te stellen om het initiatief te bevorderen.

Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.