paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/herdenking-in-srebrenica-voor-dutchbatter-raviv-van-renssen

Herdenking in Srebrenica voor Dutchbatter Raviv van Renssen

07-07-2016

Op vrijdag 8 juli vindt in Srebrenica een kleine herdenking plaats voor Raviv van Renssen, de Dutchbatsoldaat die daar 21 jaar eerder, op 8 juli 1995, het leven liet. De herdenking is een gezamenlijk initiatief van de familieleden van Raviv, Dutchbatveteraan Adje Anakotta en vredesorganisatie PAX.

De herdenking zal worden bijgewoond door de vader van Raviv, Ben van Renssen, en diens partner Paula Meier, zijn zus Zoïla en zijn broer Jaïr. Ook vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade, het ministerie van Defensie, de gemeente Srebrenica, het Potocari Memorial Centre, verschillende verenigingen van overlevenden en nabestaanden van Srebrenica, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en enkele Dutchbatveteranen zullen aan de plechtigheid deelnemen. De coördinatie is in handen van PAX.

Omgekomen aan de vooravond van de genocide
Eenentwintig jaar geleden, 8 juli 1995, rukten de Bosnische Serviërs op naar de observatiepost (OP Foxtrox), waar Raviv samen met anderen gelegerd was. Zij besloten zich terug te trekken en zetten koers naar het stadje Srebrenica. Hij kwam daarbij om, voor zover we weten, als gevolg van een granaat die gegooid werd door een Bosniak (Bosnische moslim). De Bosniaks die rondom de OP woonden, wilden niet dat Dutchbat zich zou terugtrekken; zij vreesden voor hun lot als de enclave Srebrenica, officieel een 'UN safe area', in handen van de Bosnische Serviërs zou vallen. Inderdaad zouden na de val van Srebrenica in enkele dagen tijd meer dan 8000 mensen vermoord worden. Raviv van Renssen is de enige Dutchbatter die in Srebrenica sneuvelde.  Eenentwintig jaar na zijn overleden is nog steeds niet alles duidelijk met betrekking tot de precieze omstandigheden van zijn dood.

Bezoek aan Srebrenica
Maart jongstleden bracht de vader van Raviv, Ben van Renssen, voor het eerst een door PAX georganiseerd bezoek aan de plek waar zijn zoon is omgekomen. Ben van Renssen bezocht, vergezeld van zijn partner, Dutchbatveteraan Adje Anakotta en PAX-medewerkers Puco Danilovic en Dion van den Berg de plek van OP Foxtrot, de kleine gedenksteen voor Raviv en het Memorial Centre in Potocari (Srebrenica). Zij voerden eveneens gesprekken met de burgemeester van Srebrenica, overlevenden die zijn teruggekeerd naar Srebrenica en enkele lokale NGO´s.

Stichting Raviv
Ben van Renssen en zijn partner, Paula Meier, vormen de drijvende kracht achter de Stichting Raviv. De Stichting Raviv wil samen met de Stichting OP Foxtrot van Adje Anakotta en PAX en lokale organisaties een creatieve vredeswerkplaats opzetten in Srebrenica, om zo het vredesideaal van Raviv levend te houden en mensen van verschillende achtergronden bijeen te brengen. Het is de ambitie hierbij ook Dutchbatters te betrekken.

www.stichting-raviv.fr

Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Balkan, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.