paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/grote-verschillen-in-duurzaamheidbeleid-banken

Grote verschillen in duurzaamheidbeleid banken

22-04-2014

De Eerlijke Bankwijzer publiceerde in april het jaarupdate rapport 2013. Uit onderzoek blijkt dat in 2013 zeven van de tien banken hun duurzaamheidbeleid hebben verbeterd.

Zo verbeterden o.a. ASN en Rabobank hun beleid op verduurzaming van woningbouw en vastgoed door energiebesparing te bevorderen en vindt ABN Amro de winning van olie uit teerzanden onacceptabel.

Een stap in de goede richting, maar... het kan beter! Vooral op klimaat, dierenwelzijn, belastingen & corruptie en woningbouw & vastgoed blijven veel banken achter. Het beleid wordt ook niet altijd goed vertaald naar de praktijk. Vorig jaar toonde onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer onder leiding van PAX aan dat zeven Nederlandse bankgroepen voor ruim 1,5 miljard euro investeerden in twintig kernwapenproducenten.

In het scoreovericht van de update 2013 geven we aan hoe het er nu met het wapenbeleid van de banken voorstaat en wat klanten kunnen doen om de banken verder te verduurzamen. Het volledige rapport is te vinden op eerlijkebankwijzer.nl/onderzoeksrapporten.

persbericht
Jaarupdate Eerlijke Bankwijzer (14) (pdf)
www.eerlijkebankwijzer.nl

Omstreden wapens en wapenhandel, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.