paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/graf-gevonden-op-dutchbat-compound-in-srebrenica

Graf gevonden op Dutchbat-compound in Srebrenica

26-07-2012

In Srebrenica is vandaag een graf gevonden op het terrein waar in 1995 voor de VN Nederlandse militairen gelegerd waren. Dit mede dankzij onderzoek van IKV Pax Christi in samenwerking met drie Dutchbatters.

Het was bekend dat op de Dutchbat-compound minstens vijf personen door Nederlandse militairen begraven zijn in de dagen na de val van de enclave Srebrenica. Eerdere pogingen het graf te vinden, leverden niets op.

Het bezoek aan Srebrenica in april dit jaar van twee medewerkers van IKV Pax Christi en drie Dutchbatters leidde tot de precieze lokalisering van het graf. Sadik Selimovic, die voor het Bosnische instituut voor vermiste personen de opgraving leidt, liet weten IKV Pax Christi en de drie Dutchbatters ‘zeer dankbaar’ te zijn voor alle informatie die zij hebben geleverd.

De zoektocht naar het graf startte in 2007 na de terugkeerreis naar Srebrenica die Kamp Westerbork en IKV Pax Christi organiseerden voor een groep Dutchbatters. Ex-Dutchbatter Dave Maat verzocht in 2009 het Ministerie van Defensie alle beschikbare informatie over het graf vrij te geven. Pas na een WOB-procedure en een uitzending van het tv-programma Nieuwsuur stelde het ministerie in het najaar van 2011 twee foto’s van het graf beschikbaar.

Voorafgaand aan het bezoek aan Srebrenca in april verzamelde IKV Pax Christi samen met de drie Dutchbatters alle additionele beschikbare (lucht)foto’s, tekeningen en schriftelijke bronnen, onder meer via gesprekken met militairen en het Joegoslavië Tribunaal. Op basis hiervan is vandaag een eerste stoffelijk overschot in het graf gevonden. De komende dagen verwacht Sadik Selimovic van het Bosnische instituut voor vermiste personen meer lichamen op te graven. De identiteit van alle stoffelijke overschotten wordt vervolgens vastgesteld met DNA-onderzoek.

Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Nederland, Europa

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.