paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/geweld-laait-op-in-zuid-soedan

Geweld laait op in Zuid-Soedan

11-07-2016

Vredesbeweging PAX is ontsteld over het hernieuwd oorlogsgeweld in Zuid-Soedan sinds afgelopen donderdag. Ook vandaag nog, zelfs na een oproep van de Verenigde Naties tot een staakt-het-vuren, gaat het vechten in de hoofdstad Juba door. Ook buiten de hoofdstad is het geweld opgelaaid. Nu al is duidelijk dat het nieuwe conflict meer dan 300 slachtoffers, waaronder burgers, heeft geëist.

Over de oorzaken van het nieuwe geweld is veel onduidelijk. Wel is evident dat de vertraagde uitvoering van het in augustus 2015 getekende vredesakkoord en de terugkeer van de opnieuw tot vicepresident benoemde Machar in de hoofdstad Juba, met troepen die loyaal zijn aan hem, de spanningen tussen de partijen sterk hebben verhoogd. Ook lijkt het erop dat de twee strijdende partijen uiteenvallen in meer verschillende legers en facties met bijna autonome generaals die ook elkaar bestrijden om de macht. PAX heeft deze ontwikkeling beschreven in het in januari 2016 gepubliceerde rapport 'Scenarios for South Sudan in 2020'

Vertrouwen
Kathelijne Schenkel programmaleider van PAX voor Zuid-Soedan: "Wat we zien is dat er lang een broos vertrouwen tussen de partijen was, het vredesakkoord nauwelijks werd uitgevoerd en het geduld van veel Zuid-Soedanezen met de overgangsregering op aan het raken was. Ook zijn er zijn teveel gewapende groepen die denken meer te winnen te hebben bij het laten voortduren van de oorlog. Als de fragmentatie van de strijdende partijen in nog meer gewapende facties en splintergroeperingen doorgaat, zoals we in ons scenariorapport hebben beschreven, is dat desastreus voor de toekomst van Zuid-Soedan."

Slepende invoering van vredesafspraken
Grote obstakels bij de invoering van het vredesakkoord zijn onder andere de ontwapening, demobilisering en reïntegratie van strijders aan beide kanten. Ook de grote toevloed van wapens die voor elke strijdende partij voorhanden zijn, onopgeloste eerdere conflicten en de eenzijdige invoering van de uitbreiding van het aantal staten van 10 naar 28 vormen een probleem.

Collega's
Het PAX-kantoor in Juba, van waaruit onderzoek en vredesprogramma's worden verricht, is vanwege de veiligheidssituatie gesloten.

Lees ook: Met juiste keuzes is duurzame vrede in Zuid-Soedan mogelijk

Lees ook de gezamenlijke verklaring van Zuid-Soedanese maatschappelijke organisaties aan VN Veiligheidsraad.

Lees ook het statement van Pax Christi International: Fifth anniversary sees South Sudan mired in violence

 

Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.