paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/financiele-instellingen-investeren-24-miljard-dollar-in-producenten-van-clustermunitie

Financiële instellingen investeren 24 miljard dollar in producenten van clustermunitie

12-12-2013

Wereldwijd investeren 139 banken, pensioenfondsen en verzekeraars meer dan 24 miljard dollar in producenten van clustermunitie. Dit blijkt uit het onderzoek Worldwide Investments in Cluster Munitions: a Shared Responsibility dat IKV Pax Christi vandaag publiceert.

In juni vorig jaar bleek dat vrijwel eenzelfde aantal financiële instellingen nog ruim 43 miljard dollar investeerde. De afname komt doordat Lockheed Martin, waarin volgens het onderzoek uit 2012 voor ruim 20 miljard dollar werd geïnvesteerd, sinds dit jaar niet langer betrokken is bij de productie van clustermunitie.

Het jaarlijkse onderzoek, deels uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Profundo, laat zien dat tussen 1 juni 2010 en 31 augustus 2013 139 financiële instellingen gezamenlijk ruim 24 miljard dollar investeerden in zeven clustermunitieproducenten. De meeste investeerders in deze producenten komen uit de VS, Zuid-Korea en China.

Lockheed Martin: geen clustermunitie, wel kernwapens
De forse daling van het investeringsbedrag ten opzichte van het vorige rapport is vrijwel volledig toe te schrijven aan het feit dat Lockheed Martin haar betrokkenheid bij de productie van clustermunitie heeft beëindigd.

IKV Pax Christi juicht uiteraard de beslissing van Lockheed Martin om te stoppen met het produceren van clustermunitie toe. Roos Boer van IKV Pax Christi: "Dat is een compliment waard, en laat zien dat druk vanuit financiële instellingen op dit soort bedrijven werkt. Het bedrijf is echter nog wel steeds een producent van kernwapens, zoals ook bleek uit ons onderzoek Don't Bank on the Bomb in oktober dit jaar. Om die reden zou Lockheed Martin dus nog steeds uitgesloten moeten worden."

Nederland: veel goede voorbeelden  
De zogeheten 'Hall of Shame', de lijst van financiële instellingen waarvan investeringen in clustermunitie producenten zijn gevonden, telt geen enkele Nederlandse instelling.

In het rapport zijn alleen investeringen vanaf bepaalde percentages opgenomen. Profundo heeft voor IKV Pax Christi daarnaast ook de beleggingen van Nederlandse financiële instellingen onder deze drempelwaarden onderzocht. Hieruit blijkt dat Aegon en ING respectievelijk 3,22 miljoen en 7,31 miljoen dollar investeerden in clustermunitie producenten. Het betreft hier investeringen van buitenlandse dochters, die niet vallen onder het Nederlandse wettelijke verbod op directe en aantoonbare investeringen in clustermunitie producenten.

Zestien Nederlandse financiële instellingen staan in de 'Hall of Fame' omdat zij een alomvattend beleid hanteren dat geen enkele investering in clustermunitie producenten toelaat.

Meer wetgeving tegen investeringen
Inmiddels hebben negen landen wetgeving die investeringen in clustermunitie verbiedt: bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In Nederland zijn directe investeringen in clustermunitieproducenten voor Nederlandse financiële instellingen verboden sinds 1 januari 2013. 27 landen hebben bovendien aangegeven de internationale Conventie over Cluster Munitie zodanig te interpreteren dat een verbod op investeringen in producenten van deze wapens hier logischerwijs uit voortvloeit.

Het onderzoek Worldwide investments in clustermunitions: a shared responsibility, een overzicht van de belangrijkste bevindingen, de investeringen beneden de drempelwaarden en overzichten van staten en financiële instellingen die clustermunitieproducenten uitsluiten zijn hier te vinden.

Aanvullende documentatie bij het rapport vind je op de pagina's Stop Explosieve Investeringen en Clustermunitie.

Omstreden wapens en wapenhandel

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.