paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/eu-vergeet-de-mensenrechten-in-soedan-niet

EU: Vergeet de mensenrechten in Soedan niet!

21-06-2017

De Europese Unie en haar leden riskeren een al zeer ernstige mensenrechtensituatie in Soedan nog slechter te maken. Een jaar nadat de EU de samenwerking met de regering van president Omar al-Bashir heeft opgeschroefd stelt de EU het korte termijn doel van immigratie naar Europa in te perken boven het beschermen van mensen tegen misbruik en geweld. Tot deze conclusies komt PAX in de Sudan Alert: 'Promoting civic space in Sudan and priorities for the European Union'.

"Het gaat niet alleen om vluchtelingen die door Soedan naar Europa proberen te komen. In het land zelf slaan ook mensen op de vlucht, onder meer omdat de Soedanese overheid een geschiedenis kent van oorlog voeren tegen haar eigen bevolking.", stelt Nico Plooijer van PAX. "Europa moet zich afvragen of het wel met zo'n regime wil samenwerken. En als de unie dat wel doet, moet zij niet haar ogen sluiten voor de voortdurende schendingen van mensenrechten en er minstens voor zorgen dat het verbeteren van de mensenrechtensituatie in het land een onderhandelingscriterium is."

Uit de Sudan Alert blijkt dat samenwerken met én eerherstel voor de Soedanese regering een verkeerd signaal afgeeft zolang die regering niet de rechten en vrijheden van alle Soedanezen beschermt. Het maakt het regime, de veiligheidsdiensten, maatschappelijke organisaties, journalisten, activisten en de oppositie duidelijk dat je de EU en haar leden naar je hand kunt zetten, zolang een regime maar belooft ervoor te zorgen dat het aantal migranten dat naar Europa trekt, afneemt.

Dit is schrijnend, want de Europese Unie en de individuele lidstaten kunnen invloed uitoefenen op Soedan. De EU beschikt over aanzienlijke fondsen om projecten in het land te steunen. Sommige van deze fondsen zijn echter zo snel toegezegd, dat het de vraag is hoeveel lokale betrokkenheid hieraan te pas is gekomen. Het toezicht op de toekenning van de fondsen is bovendien niet transparant. Er is dringend behoefte aan een onafhankelijke evaluatie van de invloed van Europese subsidie op migratieprogramma's.

"Politici die stellen dat het werkt om vluchtelingen in Soedan te houden, moeten zowel naar de financiële als menselijke kosten kijken", zegt Plooijer. "De veiligheidsdiensten die de Soedanese grenzen bewaken, zijn berucht om de gruwelijkheden die zij in Darfoer hebben uitgevoerd. Bovendien zetten zij de EU nu al onder druk door te stellen dat als we niet meer geld geven zij 'de deuren naar de woestijn' zullen open zetten en iedereen zullen doorlaten."

Deze Sudan Alert is een vervolg op een soortgelijk beleidsrapport dat vorig jaar is verschenen. PAX raadt de EU en haar lidstaten aan alle toekomstige gelegenheden aan te grijpen om te benadrukken hoeveel waarde zij hechten aan mensenrechten en fundamentele vrijheden. De EU moet van de Soedanese regering eisen dat zij op dat vlak concrete en controleerbare vooruitgang boekt.

Lees de Sudan Alert: 'Promoting civic space in Sudan and priorities for the European Union'.

 

Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.