paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/eu-moet-doorzetten

EU moet doorzetten

22-01-2009

Bijna een jaar na de eenzijdig uitgeroepen onafhankelijkheid van Kosovo is de EU in december begonnen met haar ‘rule of law’ missie in Kosovo, genaamd EULEX. Volgens IKV Pax Christi is de grootste uitdaging van EULEX om te zorgen dat de naleving van de wet ook werkelijkheid wordt.

Er is nog te veel onduidelijk over de rol van EULEX, de nieuwe missie van de Europese Unie die de Kosovaarse autoriteiten helpt om de wet te handhaven in Kosovo. Tot hoe ver gaat de bemoeienis met politie, justitieel apparaat en de douane? Kan EULEX evenveel gezag uitoefenen in Noord-Kosovo als in Zuid-Kosovo? Wat is het verband met het vredesplan van Ahtisaari? Wanneer zal er echt ‘rule of law’ zijn in Kosovo?

Deze onzekerheid zorgt voor frustratie en een gevoel van machtloosheid onder burgers ‘op straat’ die kan bijdragen aan hernieuwde spanningen binnen de samenleving. IKV Pax Christi pleit daarom voor het snel scheppen van duidelijkheid. De Kosovaarse bevolking zal de resultaten van EULEX ook daadwerkelijk moeten kunnen ervaren. De bijdrage die EULEX denkt te leveren zal moeten leiden tot verbetering van het dagelijkse leven van alle burgers in Kosovo.

Er bestaat de vrees – gegrond of niet – dat een ongelijke inzet en van EULEX in Zuid- en Noord-Kosovo kan bijdragen aan de perceptie van een splitsing van Kosovo met Mitrovica als een potentieel ‘tweede Berlijn’. IKV Pax Christi is daarom voorstander van een assertieve rol van de EU in het bevorderen van een ongedeeld Kosovo en een directe toepassing van de ‘rule of law’.

In december stuurde IKV Pax Christi een brief aan minister Verhagen met daarin beleidsaanbevelingen. De belangrijkste is om de EULEX missie duidelijk uit te leggen aan de bewoners van Noord-en Zuid-Kosovo. Inmiddels heeft Verhagen ons verzekerd dat "een politiek en maatschappelijk geïntegreerd Kosovo" de inzet van het EU-beleid zal blijven.

Europa

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.