paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/etiket-houdt-weg-open-naar-vrede

Etiket houdt weg open naar vrede

12-11-2015

Producten uit Israël dragen het etiket ‘Made in Israel’. Woensdag maakte de Europese Unie bekend dat op producten uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden als herkomst dat gebied moeten worden vermeld.

Hiermee geeft de EU aan dat het belangrijk is voor consumenten om te weten wat de herkomst is van een product. Niet iedereen zal producten willen kopen die afkomstig zijn uit de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Deze nederzettingen zijn immers illegaal volgens internationaal recht en volgens velen een belangrijk obstakel voor het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen.

Met dit onderscheid tussen Israël en de bezette gebieden maakt de EU duidelijk dat het niet mee wil gaan in de Israëlische pogingen om steeds meer bezet gebied op de Westbank en in Oost-Jeruzalem in te lijven bij Israël. Vredesorganisatie PAX steunt de stap van de EU. Het ziet er naar uit dat er voorlopig geen zicht is op voortzetting van de vredesonderhandelingen. Daarom is het van groot belang om de optie van een twee-statenoplossing open te houden. Het is goed dat dit nu ook multilateraal, in dit geval EU-verband, in de praktijk wordt toegepast. PAX heeft onder andere in samenwerking met United Civilians for Peace jarenlang gepleit voor het differentiëren tussen Israël en de bezette gebieden. Naast etiketteren van producten zijn er nog andere stappen mogelijk om duidelijk te maken waar Israël ophoudt en de bezetting begint.  

Ook in Israël zelf is draagvlak voor de beslissing om de richtlijnen uit te voeren. Een groep van ruim 500 Israëliërs, waaronder vele prominenten, heeft een verklaring opgesteld. “Het is een stap op weg naar een vredesakkoord. Het zal pogingen om Israël zelf te delegitimeren nu juist verkleinen”, is de strekking. De verklaring spreekt de hoop uit dat als Israël zich aan de wet houdt, en de grens tussen legitiem erkend Israël en bezet gebied duidelijk is, dit de mogelijkheid voor vrede tussen Israëli’s en Palestijnen bevordert.   

Lees hier de Israëlische verklaring ter ondersteuning van etikettering.

 

Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.