paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/eerste-afrikaanse-paus

Eerste Afrikaanse Paus?

12-02-2013

Wordt de nieuwe paus er een uit Ghana, DR Congo of Nigeria? Allen zetten zich in voor vrede en gerechtigheid. Een korte beschouwing.

Paus Benedictus XVI heeft zijn terugtreden aangekondigd. Gezien zijn naamskeuze schiep hij verwachtingen die ondanks zijn grote inzet in dit moeilijke tijdsgewricht niet helemaal zijn waargemaakt. Door zijn communicatiestijl heeft hij regelmatig de gemoederen verhit.

Vredespaus
Zijn eerdere naamgenoot en voorganger Benedictus XV had zich ingezet voor een snelle beëindiging van de eerste wereldoorlog en werd bekend als de vredespaus.

De paus is als hoofd van de ruim 2 miljard katholieken in de wereld een voorname speler in de wereld, in het bijzonder waar het gaat om vrede en gerechtigheid. Paus Benedictus XVI maakte dikwijls genuanceerde  en intelligente opmerkingen over vrede en gerechtigheid.

Afrikaanse paus

IKV Pax Christi speculeert niet over een toekomstige paus, maar heeft door het netwerk van Pax Christi Internationaal wel warme  betrekkingen met een aantal kardinalen die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de vrede. In het bijzonder noemen we hier Laurent Monsengwo Pasinya, die een directe partner was in het vredeswerk van IKV Pax Christi in DR Congo en die van 2007 – 2010 president is geweest van Pax Christi Internationaal. Zowel uit eigen ervaringen als uit het boek van David van Reybroek weten we dat kardinaal Monsengwo een van de weinig karakters is die in het politieke wespennest in Kinshasa moreel overeind gebleven is. 

Monsengwo is tevens lid van de Pauselijke Raad voor vrede en gerechtigheid, waar Peter Turkson voorzitter van is. De Ghanees Peter Kodwo Appiah  Turkson, een in de media veel genoemde kandidaat voor het nieuwe pontificaat, staat bij Pax Christi bekend als een aimabele, joviale en warme persoonlijkheid die ook zijn nek durft uit te steken, waar de menselijke waardigheid in het geding is. Ten derde noemen we  John Onaiyekan die op 31 oktober 2012 van Pax Christi Internationaal haar jaarlijkse vredesprijs kreeg overhandigd in Mechelen voor zijn grote inzet in de interreligieuze dialoog in zijn eigen land Nigeria en in andere Afrikaanse landen.

 

Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.