paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/doorbraak-in-patstelling-kosovo-is-wel-degelijk-mogelijk

Doorbraak in patstelling Kosovo is wel degelijk mogelijk

21-06-2016

Een nieuw rapport van PAX en partner ECMI Kosovo laat zien dat de patstelling in Kosovo tussen etnische Servische en Albanese bevolkingsgroepen doorbroken kan worden. Het rapport 'The Association, Community of Serb-majority Municipalities: Breaking the impasse’ beschrijft compromissen en de weg ernaar toe die moeten leiden tot minder wederzijdse achterdocht en een politieke doorbraak.

Al in 2013 bereikten Kosovo en Servië een akkoord over de vorming van een “Associatie van Servische gemeenschappen” in Kosovo. Deze associatie had tot doel de belangen te behartigen van gemeenschappen waar etnische Serviërs in de meerderheid zijn. Maar de Serviërs zagen er een vorm van autonomie in en de etnische Albanezen vreesden dat het een satelliet van het buurland Servië zou worden. Daarom bleef de vorming van de associatie hangen in politiek geharrewar.  

Multi-etnisch
Het PAX-ECMI rapport geeft resultaten weer van onderzoek onder etnische Serviërs over wat ze van de Associatie van Servische gemeenschappen verwachten en doet voorstellen tot compromissen, met daarbij rekening houdend met het multi-etnische karakter van de staat Kosovo. Bij de vorming van de Associatie zouden het democratische debat en inbreng van maatschappelijke organisaties en burgers betrokken moeten worden. Daarnaast beschrijft het rapport de mogelijkheden om de Associatie in te bouwen in een systeem van multi-etnische instituties op het gebied van onderwijs, cultuur en gezondheidszorg.

Ontvangst
Het Kosovo-rapport is inmiddels gepresenteerd in Pristina en Brussel in het bijzijn van de vice-premier van Kosovo Stojanovic en onderminister van Lokaal Bestuur Gecaj, en vertegenwoordigers van de Europese Unie, ambassades en de Kosovaarse regering. In Brussel werd de presentatie ontvangen door Pieter de Gooijer, de permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie. Onlangs is door president Hashim Thaçi de formatie van een werkgroep aangekondigd die de vorming van de Associatie moet bevorderen. PAX en EMCI Kosovo onderzoeken hoe ze deze werkgroep met het rapport onder de arm kunnen gaan ondersteunen, met als doel de langverwachte doorbraak in de Kosovaarse patstelling.

Download The Association, Community of Serb-majority Municipalities: Breaking the impasse

EMCI: www.ecmikosovo.org

Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Balkan

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.