paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/doodsbedreigingen-na-gesprek-tweede-kamerleden-in-colombia

Doodsbedreigingen na gesprek Tweede Kamerleden in Colombia

15-05-2019

Kort nadat Nederlandse Tweede Kamerleden in Colombia gesproken hebben met sociale leiders in een rondetafelgesprek over steenkoolmijnbouw, zijn die leiders met de dood bedreigd. Deze mensen komen op voor arbeidsrechten en slachtoffers van paramilitair geweld waarbij duizenden mensen zijn vermoord en 55.000 boeren van hun land werden verdreven. De Kamerleden gingen met hen in gesprek om te zien hoe de mensenrechtensituatie is rond de kolenmijnbouw. Nederlandse energiebedrijven kopen daar al tijden grote hoeveelheden steenkool.

Slachtoffers van de mensenrechtenschendingen willen al jaren een dialoog met mijnbouwmultinationals over hun rol en genoegdoening. Het opkomen voor hun rechten is echter niet zonder gevaar. Een door de Nederlandse overheid georganiseerd gesprek tussen mijnbouwbedrijven, volksvertegenwoordigers en maatschappelijk middenveld is al genoeg voor extreme groeperingen om met doodsbedreigingen sociale leiders het zwijgen op te willen leggen. Nu dus ook na het gesprek met de Kamerleden dat door de Nederlandse ambassade werd georganiseerd.

Zorgelijk

Afgelopen zaterdag 11 mei is er een pamflet verschenen van een groep die zich de ‘Aguilas Negras’ (Zwarte Adelaars) noemt. Kritische vakbonds- en gemeenschapsleiders worden daarin met naam en toenaam genoemd. Hen wordt verweten bedrijven kapot te willen maken en zij worden nu met de dood bedreigd, met de boodschap dat ze 48 uur hebben om het land te verlaten. Het is bijzonder zorgelijk dat deze namen zijn gelekt uit een besloten gesprek.

Bescherming

PAX heeft samen met de vakbonden CNV en FNV onmiddellijk alarm geslagen. Met hulp van de Nederlandse Ambassade zijn de Colombiaanse autoriteiten gewaarschuwd, evenals het VN mensenrechtenkantoor in Bogota. De mijnbouwmultinationals Drummond, Prodeco en Cerrejón hebben zich gedistantieerd van de bedreigingen. De lokale vakbonden hebben de bedreigingen scherp veroordeeld en de Colombiaanse overheid en bedrijven dringend opgeroepen vakbond -en gemeenschapsleiders te beschermen. De Colombiaanse autoriteiten dienen te onderzoeken waar de bedreigingen vandaan komen, en welke maatregelen genomen kunnen worden ter bescherming van deze bedreigde mensen.

Erkenning

Het is belangrijk dat de mijnbouwbedrijven deze bedreigingen in de scherpste bewoordingen afwijzen, waarbij ze zich expliciet uitspreken tegen de structurele stigmatisering van mensen die opkomen voor mensen– en arbeidsrechten. Niet alleen op hun eigen website, maar in een lokale krant zodat zowel de mensen in de gemeenschappen als de bedreigers het kunnen lezen. Dit is nodig om maatschappelijke organisaties te steunen en paramilitaire groepen de wind uit de zeilen te nemen.

Extra inspannen

Een andere belangrijke bijdrage aan een vreedzame samenleving in het kolenmijnbouwgebied is de start van een directe dialoog tussen de mijnbouwmultinationals en slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen in het verleden. Nederlandse energiebedrijven riepen hier recent nog toe op en ook de Tweede Kamer en minister Kaag hebben dezelfde wens geuit. Joris van de Sandt, programmaleider bij PAX: ‘Er is zich een hele zorgelijke geweldsspiraal aan het ontwikkelen in Colombia waarbij sociale leiders met geweld de mond worden gesnoerd. Zelfs het praten met Nederlandse parlementariërs is riskant. Als bedrijven en overheden zich nu niet extra inspannen om het geweld terug te dringen en vredesopbouw te steunen zal terreur weer de overhand krijgen.’

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.