paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/debat-over-killer-robots-wat-is-het-probleem

Debat over killer robots: wat is het probleem?

14-04-2016

PAX houdt dinsdag 19 april in De Balie in Amsterdam een debat over killer robots. Zo'n debat is nodig, want wapentechnologie raakt steeds verder geautomatiseerd. Wereldwijd bestaat de angst dat in de nabije toekomst wapens op het slagveld verschijnen waarover de mens nog amper controle heeft.

Twee boegbeelden van de internationale Campaign to Ban Killer Robots, waarvan PAX mede-oprichter is, komen in De Balie vertellen over de gevaren van de 'autonome wapensystemen' en de steeds verdergaande automatisering van de oorlogsvoering. Jody Williams, winnares van de Nobelprijs voor de vrede, en Noel Sharkey, expert op het gebied van robotica, leggen dinsdag tijdens het debat uit waarom we ons hard moeten maken voor een verbod op killer robots.
Ruim drieduizend wetenschappers deden eerder al een oproep voor een verbod, evenals meer dan honderdvijftig religieuze leiders en organisaties. Zij benadrukken de urgentie van het probleem. Want als autonome wapens eenmaal op het slagveld gebruikt worden is het onmogelijk om deze ontwikkeling nog tegen te gaan of te controleren.

Tegen alle waardigheid in
Experts stellen dat autonome wapens een revolutie zijn die te vergelijken is met die van buskruit en kernwapens. De inzet ervan zal grote juridische, technische en operationele gevolgen hebben. Voor PAX weegt het ethische aspect echter het zwaarst. "Wij vinden dat machines niet mogen beslissen over leven of dood. Dat gaat tegen alle menselijke waardigheid in", zegt Miriam Struyk, programmaleider killer robots.

Kabinet ziet probleem niet
Het kabinet heeft een adviesrapport laten schrijven en gaat op basis daarvan ervan uit dat er voldoende menselijke controle is bij autonome wapensystemen. Want de mens zal wel betrokken zijn bij de programmering van een dergelijk wapen en als dat zorgvuldig gebeurd is er geen controle meer nodig over de kritieke functies van autonomie over selectie en aanval. Maar is dat wel voldoende menselijke controle? Struyk: "Het kabinet gaat voorbij aan het feit dat als een aanval eenmaal is ingezet, er niemand meer kan ingrijpen. Wat als het doelwit zich heeft verplaatst? Wat als burgers zich onverwachts op de locatie bevinden? De mens moet te allen tijde controle hebben. Dat is bij killer robots niet het geval." Ook stelt het kabinet dat andere staten deze wapens zorgvuldig zullen gebruiken en controleren. "Ervaring leert dat dit bij de inzet van wapens vaak nu al niet gebeurt. En wat als niet onafhankelijke groeperingen of terroristen killer robots in handen krijgen?"

Achter de feiten aan
Het kabinet heeft begin maart in een reactie aangegeven dat het over vijf jaar het probleem opnieuw gaat bekijken. De ontwikkelingen op het gebied van autonome wapensystemen gaan echter zo snel, dat Nederland over vijf jaar achter de feiten aan zal lopen. De Tweede Kamer heeft nog tot 22 april de gelegenheid vragen te stellen over het standpunt van het kabinet. PAX hoopt dat Kamerleden wel de urgentie van het probleem zien en het kabinet vragen haar standpunt aan te passen.

Dinsdag 19 april | 19.30–21.30 | De Balie, Amsterdam | Voertaal Engels | Gratis, aanmelden verplicht

Meer informatie over killer robots.

Meer informatie over de internationale campagne: www.stopkillerrobots.org

Omstreden wapens en wapenhandel

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.