paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/de-toekomst-van-zuid-soedan

De toekomst van Zuid-Soedan

18-12-2017

Een groep bezorgde burgers in Zuid-Soedan waarschuwt dat de situatie in het land dreigt te verslechteren als er niet onmiddellijk een nieuw, inclusief politiek proces opgezet wordt.

De burgers zeggen dat oorlog de interne conflicten niet zal oplossen, maar dat geprobeerd moet worden om via politieke dialoog de conflicten te beheersen. Aan de basis van deze dialoog zou een gedeelde visie voor een vreedzame toekomst moeten staan, waarin de Zuid-Soedanese bevolking verenigd is in diversiteit. Het Concerned Citizen’s Network for Peace (CCNP) beroept zich daarom op de wijsheid van de leiders van alle Zuid-Soedanese partijen om zich in te zetten voor het algemene belang van alle burgers.

Het CCNP heeft recentelijk een rapport gepubliceerd met haar visie voor Zuid-Soedan. Dit rapport probeert een open debat te stimuleren en machthebbers te motiveren om mee te werken aan een vreedzame toekomst voor Zuid-Soedan. Tegelijkertijd probeert CCNP in het rapport voorbereid te zijn op andere scenario’s.

Ontwikkelingen van de scenario’s
Het rapport “Monitoring the Scenarios for South Sudan in 2020: Peace the only thing worth pursuing” zet de ontwikkelingen in Zuid-Soedan uiteen, gebaseerd op een analyse uit 2016 van vijf mogelijke scenario’s voor het land: eenheid in diversiteit, verdeeld leiderschap, fragmentatie, 21 koninkrijken en dictatorschap. Volgens de analyse van CCNP zal Zuid-Soedan zich zonder spoedige en gecoördineerde actie richting de duisterdere scenario’s bewegen: fragmentatie, dictatorschap, of 21 koninkrijken. Deze drie scenario’s impliceren het verergeren van conflict, en moeten hoe dan ook vermeden worden. Het is echter nooit te laat om het land richting het positievere scenario te sturen, namelijk eenheid in diversiteit. Dit vraagt wel om politieke wil en een hernieuwd politiek proces.

Hoe?
Om dit te bereiken roept het CCNP alle Zuid-Soedanese partijen op tot het beëindigen van de militaire strategie. Wanneer er een complete wapenstilstand bereikt wordt, kan teruggekeerd worden naar de dialoog en kan er een nieuw politieke vredesproces opgezet worden. Er moet dan een overgangsregering van technocraten opgericht worden, die ervoor kan zorgen dat de benodigde hervormingen uitgevoerd worden voordat er vrije verkiezingen komen. Hiernaast zijn een brede, inclusieve nationale dialoog, het openen van de politieke en maatschappelijke ruimte, en steun voor lokale initiatieven rondom verzoening nodig. De bevolking moet gesteund worden door internationale organisaties aan de hand van het intensiveren van humanitaire hulp, voldoende beveiliging voor alle burgers, en het moderniseren van gebieden waarin burgers beschermd worden.

Externe steun
Natuurlijk ligt de sleutel tot een oplossing van het Zuid-Soedanese conflict allereerst in Zuid-Soedan zelf. Het zal echter moeilijk zijn voor Zuid-Soedanese partijen om de oorlog te beëindigen als ze niet gesteund worden door externe actoren. De internationale gemeenschap zal een eensgezinde strategie moeten ontwikkelen om vooruitgang richting het meest positieve scenario in werking te zetten. Daarom moeten alle buurlanden en andere actoren stoppen met het steunen van de voortzetting van het conflict, en volledig samenwerken om een eind te maken aan vijandelijkheden en een nieuw politiek proces op te zetten. De Intergovernmental Authority on Development (IGAD) en andere belanghebbenden in het vredesproces zijn hun geloofwaardigheid verloren. Er is een nieuwe aanpak nodig, geleid door de African Union en gesteund door de Verenigde Naties als een nieuwe, onpartijdige bemiddelaar.

Het CCNP-rapport is in Juba gelanceerd op 25 november, en is gebaseerd op een workshop die werd gehouden in Kampala in april dit jaar. Het rapport is aangevuld met voortgaande discussies en bureauonderzoek. PAX en het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) hebben het werk van CCNP gefaciliteerd.

Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.