paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/de-bloedkolensmoezen-van-energiebedrijven

De bloedkolensmoezen van energiebedrijven

18-05-2016

Met de campagne Stop bloedkolen! roept PAX Nederlanders op van energieleverancier te wisselen als hun leverancier bloedkolen koopt. Want tot nu toe verschuilen Nuon, E.ON, Essent en Engie zich liever achter excuses dan dat ze zich echt inzetten om de slachtofferproblematiek in hun steenkoolketen aan te pakken. Hier de bloedkolensmoezen top drie.

1.  We trekken onze handen er niet vanaf
De energiebedrijven zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen door te blijven praten terwijl ze gewoon doorgaan met het importeren van bloedkolen. Klein probleempje: tot dusverre heeft het praten niets concreets opgeleverd voor de slachtoffers. Op die manier wordt het slechte gedrag van de mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco/Glencore dus beloond. PAX vraagt de energiebedrijven echte verantwoordelijkheid te nemen door de druk op de mijnbouwbedrijven op te voeren en zo te laten zien dat het hen menens is. Dat kan door de import van bloedkolen op te schorten totdat de mijnbouwbedrijven concrete en aantoonbare stappen zetten richting genoegdoening voor slachtoffers.

2.  De bal ligt bij Colombia
Colombia staat op de drempel van een historisch vredesakkoord. Berechting van daders, waarheidsvinding en erkenning en genoegdoening van slachtoffers zijn een centraal onderdeel van het akkoord. Des te wranger is het dat energiebedrijven de aanstaande vrede niet als kans aangrijpen om tot actie over te gaan, maar het als excuus gebruiken om nog langer te wachten met stevige maatregelen. Vanuit internationale standaarden voor verantwoord ondernemen wordt juist een proactieve houding verwacht. Als Drummond en Prodeco/Glencore de slachtoffers niet compenseren en Nuon, E.ON, Essent en Engie houden de handelsrelatie wel in stand, dan zijn de gevolgen – inclusief juridische consequenties en reputatieschade – voor de energiebedrijven.

3.  We zijn zo lekker bezig
Energiebedrijven benadrukken graag dat het best aardig loopt met de aanpak van bloedkolen. Toegegeven, er zijn initiatieven geweest. Tot dusverre heeft echter geen van de vier energiebedrijven heldere afspraken met de mijnbouwbedrijven gemaakt over concrete stappen die gezet moeten worden naar genoegdoening voor slachtoffers. Het is dan ook niet verassend dat er tot dusverre géén enkel concreet resultaat is geboekt voor die slachtoffers. Alleen het Deense DONG Energy heeft laten zien dat de inkoop van bloedkolen wel degelijk opgeschort kan worden, ondermeer in afwachting van actie gericht op genoegdoening voor slachtoffer.

Het kan en moet beter
Ook bij NUON lijkt er nu enige beweging. Het bedrijf heeft op haar website aangekondigd geen directe handelsrelatie aan te gaan, zolang Drummond en Prodeco/Glencore niet aan een aantal minimale eisen voldoen. Een stap in de goede richting, maar helaas zijn de eisen minimaal, parkeren ze de verantwoordelijkheid vooral bij de Colombiaanse overheid, worden er geen concrete stappen van de mijnbouwbedrijven zelf in de richting van genoegdoening gevraagd en gelden de consequenties alleen voor directe contracten en niet voor hun inkoop op de kolenmarkt. Wil NUON echt het goede voorbeeld geven aan haar concurrenten, dan kan en moet het beter.

Stop bloedkolen, stap over

Zie ook dossier Stop bloedkolen

Lees ook: PAX laat klanten energiebedrijven overstappen wegens bloedkolen
Lees ook: Kamervragen aan Ploumen over Colombiaanse bloedkolen
Lees ook: Colombiaanse slachtoffers roepen Nuon ter verantwoording

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Nederland, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.