paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/burgerbescherming-en-politieke-oplossing-voorwaarden-voor-onze-steun-aan-mali-missie

Burgerbescherming en politieke oplossing voorwaarden voor onze steun aan Mali-missie

25-11-2013

IKV Pax Christi vindt het van belang dat Nederland een substantiële bijdrage levert aan de VN-missie MINUSMA in Mali. Onze steun aan de missie is echter afhankelijk van de mate waarin deze bijdraagt aan de bescherming van burgers en het realiseren van een politieke oplossing voor het conflict in Mali.

Dat schrijft IKV Pax Christi in haar reactie op de artikel 100-brief waarin de regering de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over de voorgenomen missie in Mali. Met onder meer de lessen van de ISAF-missie in Afghanistan indachtig heeft IKV Pax Christi een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van de missie. Jan Gruiters, algemeen directeur van IKV Pax Christi, was lid van de commissie van onafhankelijk experts die de evaluatie van de Nederlandse missie in Uruzgan begeleidde.

In de artikel 100-brief zien wij een aantal van de geleerde lessen terugkomen, maar op meerdere onderdelen is verbetering mogelijk. Zo zijn de doelstellingen van MINUSMA en de Nederlandse missie nog onvoldoende concreet en realistisch; moet het belang van protection of civilians beter worden gewaarborgd; zou de missie een integraal karakter moeten krijgen in plaats van louter militair van aard; en moet Nederland zijn missie adequaat monitoren en evalueren, waarvoor zij een commissie van onafhankelijk experts moet instellen.

Lees hier onze volledige reactie op de artikel 100-brief.

Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.