paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/broze-vrede-in-zuid-soedan-onder-druk-meer-actie-nodig

Broze vrede in Zuid-Soedan onder druk, meer actie nodig

21-09-2020

Zuid-Soedan staat in de top drie van landen die het meest gevoelig zijn voor de negatieve invloed van de coronacrisis. Dat terwijl het land al zo enorm veel geweld kent. Het wordt hoog tijd dat betrokken partijen het Vredesakkoord van 2018 in z’n geheel gaan uitvoeren. En dat de niet ondertekenaars van het akkoord zich inzetten voor het vredesproces zoals afgesproken onder de Rome Declaration. Daarom doen de gezamenlijke kerken een dringende oproep aan alle partijen zich te committeren aan het Vredesproces in Zuid Soedan met een onmiddellijke stop van geweld. Vandaag, op de Internationale dag van de Vrede.

Ja, er worden kleine stapjes gezet in het brengen van vrede in Zuid-Soedan, maar wij zijn ernstig bezorgd over het voortduren van geweld in delen van het land en de beschikbaarheid van wapens die het geweld in het land blijft voeden. Bovendien is de ontvoering van kinderen en vrouwen en seksueel en gender-gerelateerd geweld nog steeds wijdverbreid in Zuid-Soedan. Het conflict heeft geleid tot een erbarmelijke humanitaire situatie waar 7,5 miljoen mensen humanitaire hulp behoeven. Meer dan 2,26 miljoen mensen zijn gedwongen het land te ontvluchten en 1,6 miljoen blijven intern ontheemd.

Het thema voor de Internationale Dag van de Vrede is dit jaar 'Samen vorm geven aan vrede'. Voor vrede in Zuid-Soedan moet de uitvoering van de herziene overeenkomst over de resolutie van Conflict in Zuid Soedan een topprioriteit zijn voor alle partijen bij het conflict. Alle andere concurrerende belangen moeten terzijde worden geschoven.

Grote rol kerken

Ondanks het verwoestende conflict in Zuid-Soedan zijn er veel organisaties die werken aan vredesopbouw. Dit is van onschatbare waarde om samen vrede op lokaal niveau vorm te geven. Lokale vredesactivisten zetten zich in, net als kerken, op geloof gebaseerde organisaties, vrouwengroepen, gemeenschapsleiders en NGO's. Als lid van de ENSS (Oecumenisch Netwerk Zuid-Soedan) wil PAX de rol van de kerken onderstrepen in vredesopbouw en het samenbrengen van gemeenschappen in Zuid-Soedan. Ze bieden psychosociale ondersteuning aan slachtoffers van geweld en ondersteunen verzoeningsprocessen die historische grieven aanpakken om een vreedzame toekomst samen vorm te geven. De internationale gemeenschap moet dit werk blijven ondersteunen.

Vrouwen, vrede en veiligheid

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad werd aangenomen over vrouwen, vrede en veiligheid. Het is hoog tijd om opnieuw het belang te benadrukken om vrouwen te betrekken bij de vredesopbouw in Zuid-Soedan. Het blijft cruciaal dat de positieve bijdrage van vrouwen aan vrede wordt erkend, ondersteund en gevierd.

Lees ook het volledige statement van de ENSS.

Gender, vrede en veiligheid, Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.