paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/boycot-israel-niet

Boycot Israël niet

30-04-2015

“Ik ben tegen een boycot van Israël, maar ik ben voor een verbod op producten uit de illegale nederzettingen”, dat zegt Jannie Kuik van vredesorganisatie PAX. Een boycot kan een legaal economisch-politiek drukmiddel zijn. Maar politiek-historische en maatschappelijke argumenten en kansen op succes moeten worden meegewogen om voor zo’n drastisch middel te pleiten.

“Mijn betrokkenheid bij de recente geschiedenis van het Joodse volk voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van uitsluiting en boycot van Joden en Joods – Israëlische bedrijven onder druk van Arabisch geld in het meer recente verleden, leidt er toe dat ik en met mij PAX geen voorstander zijn van een boycot van Israël en de Boycot, Disinvestering en Sancties (BDS) dus niet steun.”

Internationaal recht

Mensenrechten zijn universeel. PAX  baseert zich bij alle conflicten waar het probeert een bijdrage te leveren aan de oplossing, op het internationaal recht. We leiden onze oproep om geen producten uit de illegale Israëlische nederzettingen te kopen af van het internationaal recht. Immers, volgens de Vierde Conventie van Genève is het een bezetter niet toegestaan zijn eigen bevolking op bezet grondgebied te vestigen (of vestiging te faciliteren). (artikel 49).  Zo bestaat er ook internationaal recht betreffende (rechten van) vluchtelingen. Over terugkeer zegt het Vluchtelingenverdrag dat vluchtelingen het recht hebben terug te keren, maar daartoe niet mogen worden gedwongen door de staat waarin zij hun toevlucht hebben gezocht. Er bestaat dus een recht op terugkeer, ook van de Palestijnse vluchtelingen. Maar er zal in onderhandelingen, gebaseerd op dit recht, moeten worden vastgesteld op welke manieren dit recht op terugkeer zal worden verwezenlijkt. Daarbij is van belang dat een oplossing door beide partijen kan worden geaccepteerd en bijdraagt aan een duurzame vrede. 

Groene lijn is de rode lijn  

“Samen met heel veel mede-Europeanen en  Israëliërs onderschrijf ik de slogan ‘de groene lijn is de rode lijn’. Achter de ‘groene’ lijn, de wapenstilstandslijn van 1949, ligt Palestina. In bezet gebied horen geen Israëlische burgers te wonen. De Israëlische nederzettingen en bijbehorende onteigening van grond en onttrekking van water en grondstoffen schenden de vierde Geneefse Conventie, die burgers in bezet gebied beschermt.”

Boycot producten uit illegale nederzettingen
“Ik ben daarom voor een boycot van producten afkomstig uit deze illegale nederzettingen. Wat mij betreft gaat minister Koenders’ voorstel tot etikettering van producten uit de nederzettingen dus niet ver genoeg. Maar het verzet van SGP en ChristenUnie in de Tweede Kamer tegen etikettering bewijst  Israël geen goede dienst.  Zij  stellen dat etiketten op producten uit illegale nederzettingen zal leiden tot een boycot van Israël. Ik ben van mening dat juist het omgekeerde zal gebeuren.”

Etikettering schept duidelijkheid
“Wanneer niet duidelijk is of producten met het label Israël uit Israël zelf of uit de bezette gebieden afkomstig zijn, zal een individuele consument die het internationale recht serieus wil nemen, besluiten om maar helemaal geen producten met label Israël te kopen. Zo word je dus zonder het te willen gedwongen om álle producten uit Israël te boycotten!”  

Van etiket naar verbod
PAX heeft daarom een actie waarin we vragen of consumenten hun supermarkten willen laten weten dat ze geen prijs stellen op producten die uit illegale nederzettingen komen. De Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied staan een vredesdialoog tussen Israël en Palestina ernstig in de weg. Wie vrede wil, steunt daarom deze roep om een verbod op producten uit die illegale nederzettingen. Daar is ook Israël mee gediend.

Steun de actie en stuur een email naar jouw supermarkt.

 

Nederland, Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.