paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/blijven-onderhandelen-met-verzetsleger-van-de-heer

Blijven onderhandelen met Verzetsleger van de Heer

20-08-2007

Na alles wat er gewonnen is ziet IKV Pax Christi het pleidooi van Els de Temmerman in de Trouw van 15 augustus 2007 voor een militair ingrijpen van VN in Noord-Oeganda als een bedreiging voor de geboekte resultaten.

IKV Pax Christi heeft een leidende rol gespeeld in de eerste fases van de onderhandelingen tussen de rebellenbeweging The Lord’s Ressistance Army (LRA) en de Oegandese overheid. Het vredesproces heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Zo is het sinds 1986 nog niet zo rustig geweest in Noord-Oeganda.

Van de circa twintig rebellenbewegingen die Oeganda na de machtsovername door Yoweri Museveni in 1986 onveilig maakten, zijn er nu nog drie of vier over. De Oegandese regering is erin geslaagd om met de meeste rebellengroeperingen tot een definitieve vreedzame regeling te komen. Met onder andere de LRA is dat nog niet gelukt. Vanwege diepgaand wantrouwen tussen de partijen laaide de gewapende strijd steeds weer op.

IKV Pax Christi heeft vanaf 1996 een leidende rol in de onderhandelingen in de Soedanese stad Juba gespeeld. Naarmate het aantal statelijke actoren in het mediatieteam groeide, werd haar rol kleiner. Naast de vice-president en ministers van de regering van Zuid-Soedan nemen nu vertegenwoordigers van Congo, Mozambique, Kenia, Zuid-Afrika, Zwitserland en van verschillende VN-organisaties deel aan het mediatieteam, alsmede een wisselend aantal juridische en politieke deskundigen.

Toen de onderhandelingen in januari 2007 vastliepen, heeft IKV Pax Christi op verzoek van de partijen, maar zonder de ballast van het formele Juba circuit, in een geheime consultatieronde de onderhandelingen weer helpen vlot trekken. Nu concentreert IKV Pax Christi’s betrokkenheid zich op het proces van waarheidsvinding, genoegdoening en verzoening tussen de LRA en de honderdduizenden oorlogsslachtoffers dat op de tekening van de vrede zal volgen.

In twintig jaar is het Museveni met zijn leger, dat in oorsprong ook een guerrillaleger is, niet gelukt de LRA eronder te krijgen en leider Joseph Kony op te pakken. Nu zou dat een veel kleinere VN-troepenmacht opererend over een veel groter gebied ineens wel lukken? Denk ook aan de risico's voor de vrouwen en kinderen in het LRA-kamp die als menselijk schild dienen. Denk aan de mogelijkheid van het weer oplaaien van oorlog niet alleen in Noord-Oeganda maar ook in Zuid-Soedan en Congo.

Ook de beschuldiging van Els de Temmerman aan het adres van IKV Pax Christi dat ze het LRA zou hebben gefinancierd is zeer bevreemdend. Zeker als journalist zou ze eerst één en ander hebben moeten checken. Waarom zou een kleine ngo als IKV Pax Christi in de buidel tasten als de VN en een aantal Europese landen, waaronder Nederland die ettelijke miljoenen beschikbaar hebben gesteld voor het vredesproces, er omheen staan?

Ook als men het met Els de Temmerman eens is dat de LRA leiders niet te vertrouwen zijn, blijven de onderhandelingen in Juba de beste optie om een einde aan de oorlog te maken. Laten we die onderhandelingen dan ook – in vredesnaam - tot het bittere hopelijk succesvolle einde volhouden.

Lees het artikel van Els de Temmerman ‘Oeganda’s vergeten terreur’ op de website van Trouw.

Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.