paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/bij-kernwapens-zijn-er-geen-winnaars

Bij kernwapens zijn er geen winnaars

11-02-2019

Via sociale media deelt het Rode Kruis een campagnefilm met één centrale vraag: als hier een kernbom zou vallen, wil jij de ramp overleven, of liever niet?

Als er een kernwapen ingezet zou worden, is hulpverlening na de ramp vrijwel onmogelijk en zijn de gevolgen niet te overzien. Daarom roepen het Rode Kruis en PAX de Nederlandse regering op om de rol van kernwapens te verkleinen en het VN-kernwapenverbod te ondertekenen. Het campagnefilmpje wil de druk tot dit verbod te komen vergroten voor het te laat is. 

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) kwam eind januari met een nieuw rapport over de toekomstige rol van kernwapens. In het rapport worden de verschrikkelijke humanitaire gevolgen van kernwapens erkend, maar het rapport blijft het Koude Oorlogdenken voortzetten. "Een labbekakkerig advies waarbij  Nederland gewoon moet blijven hinken op twee tegenstrijdige gedachten: vrijblijvend pleiten voor kernwapenbeheersing en meedoen met de kernwapenwedloop", zegt Jan Gruiters van PAX. 

Wat de wereld nu nodig heeft, is diplomatiek vernuft en kernontwapening. Het valt op dat de AIV snel voorbij gaat aan het initiatief om te komen tot een algeheel kernwapenverbod. De VN-stemming die hiertoe opriep kreeg de steun van 120 landen. Er was één land dat zich onthield, Singapore, en ook één land dat tegen stemde en dat was Nederland. Van de landen die voor stemden hebben 70 het verdrag getekend. De laatste stap, ratificatie, is al door 21 landen gezet. Wanneer 50 landen ratificeren, wordt het verdrag wettelijk bindend.

PAX verwacht dat die mijlpaal eind volgend jaar wordt gehaald. Het campagnefilmpje van het Rode Kruis is een welkome hulp om dat doel te bereiken. Want onze beleidsmakers moeten die stap nemen voor het te laat is. 

Lees hier meer over de weg naar het kernwapenverbod.

 

Omstreden wapens en wapenhandel, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.