paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/bescherm-burgers-door-het-milieu-te-beschermen

Bescherm burgers door het milieu te beschermen

06-11-2017

PAX sluit zich aan bij de oproep van 30 organisaties en 12 experts om meer vaart te maken bij het beschermen van burgers en klimaat tegen de impact van oorlog.

Vandaag, op de Internationale dag van de Verenigde Naties ter voorkoming van de exploitatie van het milieu in oorlog en gewapende conflicten, hebben deze ngo’s en experts vijf prioriteiten gesteld voor de internationale gemeenschap om de schade voor mensen en het milieu waarvan zij afhankelijk zijn, te minimaliseren.

De ondertekenaars van deze oproep vestigen de aandacht op de aanhoudende conflicten in Irak, Libië, Syrië, Oekraïne en Jemen. Ze betogen dat milieuvervuiling als gevolg van conflict en schade aan ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen acute bedreigingen vormen voor de menselijke gezondheid en voor reconstructie en vredesopbouw.

De ondertekenaars zijn onder andere humanitaire, juridische, milieu-, en ontwikkelingsorganisaties, en experts in gezondheidszorg en conservatie.

Indicatie van vooruitgang
De oproep komt in een periode waarin steeds meer overheden lijken stil te staan bij milieu-gerelateerde gevolgen en oorzaken van conflicten. Zo zullen overheden volgende maand, bij de United Nations Environment Assembly in Nairobi, stemmen over een Irakese resolutie over milieuvervuiling als gevolg van conflict. IS stak daar in het hele land meer dan 20 oliebronnen in brand, die voor meer dan acht maanden gebrand hebben.

Binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties wordt klimaatverandering, naast de uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen, bovendien steeds meer geaccepteerd als risicofactor voor het ontstaan van oorlog. De Commissie voor Internationaal Recht van de Verenigde Naties kreeg de opdracht  om te werken aan de huidige gebrekkige  juridische bescherming van het milieu, voor, tijdens en na conflicten. Daarnaast worden milieucrises die veroorzaakt zijn door conflicten op de agenda gezet van het VN forum voor Environment and Emergencies in september. Dit gebeurt naar aanleiding van vraag hiernaar door verschillende hulporganisaties.

Noodzakelijke ontwikkelingen
Volgens de ondertekenende organisaties en experts zijn deze ontwikkelingen noodzakelijk. Bovendien vinden zij dat de capaciteit van de VN om milieurisico’s te monitoren en erop te reageren, en het ondersteunen van de progressieve ontwikkeling van internationaal recht, de hoogste prioriteit hebben.

Lees hier de gezamenlijke verklaring.

Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.