paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/begrotingen-buitenlandbeleid-veiligheid-en-bescherming-van-burgers-voorop

Begrotingen buitenlandbeleid: Veiligheid en bescherming van burgers voorop

05-11-2015

In de komende weken debatteert de Tweede Kamer over de begrotingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. PAX volgt de begrotingenbesprekingen op de voet en heeft zoals elk jaar een uitgebreid commentaar gemaakt. Juist nu aan de randen van Europa de instabiliteit toeneemt is het zaak om de inspanningen voor veiligheid van Nederland en Europa te laten leiden door Europese solidariteit en menselijke waardigheid. Die vormen nog altijd de grondslag voor vrijheid, gerechtigheid en vrede.

Hoopvol
PAX ziet een aantal hoopvolle aanzetten in de begrotingen. Zo zijn we blij met het voornemen van minister Koenders om human security een centrale rol te geven in de het beleid van Buitenlandse Zaken. We onderschrijven de keuze van minister Ploumen om meer aandacht te geven aan transitional justice in landen die uit conflict komen. En het is terecht dat minister Hennis meer prioriteit geeft aan internationale defensiesamenwerking. Maar er zijn ook vragen.

Humanitaire ontwapening
Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft nauwelijks aandacht voor het belang van humanitaire ontwapening. Onderstreept het oplopend aantal burgerslachtoffers in Syrië, Irak en Jemen juist niet het belang van het uitbannen van controversiële wapens die risico's op het maken van burgerslachtoffers vergroten? Nederland zou hier een voorhoederol moeten spelen.

Niet alleen meer geld naar Defensie
Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bezuinigt op het artikel 'Vrede en veiligheid voor ontwikkeling', terwijl het overduidelijk is dat hier investeringen nodig zijn. PAX vindt dat de omslag naar groei voor Defensie ook in andere begrotingen met buitenlands beleid zichtbaar moeten zijn. Investeringen in conflictpreventie en oplossing van gewapende conflicten in fragiele staten moeten meer prioriteit krijgen wil de regering haar ambities waar kunnen maken.

Krijgsmacht minder veelzijdig
De minister van Defensie blijft, in tegenstelling tot het kritische commentaar van de Rekenkamer, de illusie wekken dat Nederland een veelzijdig inzetbare krijgsmacht kan en wil financieren. PAX denkt dat door het vermijden van duidelijke keuzes Nederland maar mondjesmaat kan bijdragen aan missies die zowel gemeenschappelijke waarden als nationale belangen van Nederland verdedigen zoals robuuste stabilisatiemissies.

Vrede belangrijkste ontwikkelingsdoel
PAX heeft zijn uitgebreide commentaar op de begrotingen die bij elkaar het fundament vormen voor het Nederlandse buitenlandbeleid. We doen dat altijd met input van onze partners uit o.a. Syrië en Irak, Zuid-Soedan en Oekraïne. En we doen dat ook met steun vanuit de Nederlandse samenleving. Een samenleving die, zo blijkt uit onderzoek, de inzet voor vrede veruit het belangrijkste duurzame ontwikkelingsdoel vindt.

Lees de reactie van PAX op de begrotingen voor 2016 van BuZa, BHOS en Defensie:
Human Security als leidraad voor Buitenlands Beleid

 

Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.