paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/bankenconvenant-moet-mensenrechtenschendingen-tegengaan

Bankenconvenant moet mensenrechtenschendingen tegengaan

28-10-2016

PAX en andere ngo’s hebben met banken, de Nederlandse overheid en vakbonden afspraken gemaakt die moeten leiden tot het voorkomen of beëindigen van mensenrechtenschendingen door bedrijven waaraan banken leningen verstrekken. Aan de afspraken in dit ‘bankenconvenant’ hebben onder meer ABN Amro, ING en Rabobank zich gecommitteerd.

De andere ngo’s zijn Amnesty International en Oxfam Novib. Gezamenlijk zullen de organisaties banken ondersteunen in hun investeringskeuzes door tijdig in kaart te brengen welke bedrijven (mogelijk) betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Ook adviseren zij over het voeren van kritische gesprekken met de zakelijke klanten van banken. De partijen hebben een reeks afspraken gemaakt voor meer transparantie over (toepassing van) beleid, leningen, investeringen en de meest ernstige mensenrechtenrisico's waar banken bij betrokken zijn. Een onafhankelijke commissie zal de uitvoering van de afspraken monitoren. 

Colombia
PAX, Amnesty International en Oxfam Novib verwachten dat op basis van het convenant concrete stappen gezet kunnen worden om mensenrechtenschendingen tegen te gaan in gevoelige sectoren, zoals de palmolie-, mijnbouw- en wapensector.

Jan Gruiters, algemeen directeur van PAX: “Dit convenant heeft als doel bij te dragen aan het voorkomen van mensenrechtenschendingen en aan compensatie van slachtoffers. Genoegdoening voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen is essentieel voor vrede en verzoening in conflictgebieden – denk bijvoorbeeld aan het Colombiaanse mijnbouwgebied. Het convenant onderzoekt of banken hier verantwoordelijkheid voor moeten dragen.”

Het convenant geeft nadere invulling aan de verantwoordelijkheid die banken en hun zakenrelaties hebben om mensenrechten te respecteren en zich in te zetten voor genoegdoening van slachtoffers. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in internationale standaarden, zoals de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de VN. 
De kracht van het bankenconvenant is dat alle relevante partijen betrokken zijn – banken, overheid, ngo’s en vakbonden.

Amnesty International Nederland, Oxfam Novib en PAX hebben sinds september 2015 onderhandeld over een mensenrechtenconvenant voor de bankensector. Het proces werd gefaciliteerd door de SER en voorgezeten door oud-minister Jacqueline Cramer. 

Download Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights


 

Omstreden wapens en wapenhandel, Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.