paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/banken-en-verzekeraars-niet-streng-genoeg-voor-delfstofwinnende-bedrijven

Banken en verzekeraars niet streng genoeg voor delfstofwinnende bedrijven

17-12-2013

Banken en verzekeraars investeren miljarden in mijnbouwbedrijven en olie- en gasproducenten die betrokken zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten van de lokale bevolking. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer, waar IKV Pax Christi onderdeel van is.

Voor tien grote delfstofwinnende bedrijven, waaronder Shell, Trafigura, Vedanta Resources, Barrick Gold en PetroChina, onderzochten de Eerlijke Verzekeringswijzer en de Eerlijke Bankwijzer wat de belangrijkste bank- en verzekeringsgroepen in Nederland doen om mensenrechtenschendingen te helpen voorkomen of te beëindigen. De tien onderzochte delfstofwinnende bedrijven waren de afgelopen jaren betrokken bij, of zelfs verantwoordelijk voor, ernstige schendingen van de mensenrechten van lokale gemeenschappen (zoals het recht op informatie en het recht op water) en ernstige milieuvervuiling. Sommige bedrijven moesten de schade van eerdere mensenrechtenschendingen herstellen.

Grote verschillen
De verschillen in aanpak tussen banken en verzekeraars bleken groot. Voor bankinvesteringen, verzekeringsbeleggingen en vermogensbeheer werden aparte scores toegekend. Tegenover de zeer slechte score van ABN Amro op het gebied van vermogensbeheer en de ‘ruim onvoldoende’ scores van APG (verzekeringsbeleggingen), ING (vermogensbeheer én verzekeringsbeleggingen) en Rabobank (bankinvesteringen), staan de goede tot uitstekende beoordelingen voor de vermogensbeheerders van ASN, SNS Reaal, Triodos en Van Lanschot en de hoogste score van SNS Reaal voor verzekeringsbeleggingen.

Geen medewerking
Ook de verzekeraars Achmea, Aegon en ASR laten met (ruime) voldoendes zien dat zij hun verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren, actief uitdragen. Datzelfde geldt voor ABN Amro en ING, althans voor wat betreft hun bankinvesteringen.
Hoewel de vier verzekeraars Allianz, Delta Lloyd, Generali en Legal & General investeren in meerdere van de geselecteerde delfstofwinnende bedrijven, wilden zij geen medewerking verlenen aan dit onderzoek. Zij behaalden daarmee de laagste score (1).

Invloed
De financiële instellingen die in één of meer van de tien delfstofwinnende bedrijven investeren, proberen vrijwel allemaal hun invloed op de bedrijven te gebruiken door met hen een kritische dialoog ('engagement') aan te gaan. Driekwart van de financiële instellingen beperkt zich tot het stimuleren van bedrijven om een goed mensenrechtenbeleid in te voeren en procesmaatregelen te nemen. Herstel en genoegdoening voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen krijgen veel te weinig aandacht. Daarnaast valt op dat slechts minder dan een kwart van de financiële instellingen de investeringen beëindigt als met het bedrijf geen afspraken te maken zijn of als het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt.

Het onderzoek ’Delfstofwinnende Bedrijven en Mensenrechten' is het eerste praktijkonderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer gezamenlijk. Het volledige onderzoek is te vinden op www.eerlijkebankwijzer.nl en www.eerlijkeverzekeringswijzer.nl

Omstreden wapens en wapenhandel, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.