paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/banden-verbranden-om-te-overleven

Banden verbranden om te overleven

04-08-2016

De inwoners van Aleppo bestrijden de luchtaanvallen op hun stad door zelf autobanden in de brand te steken. Geef ze nu ook een luchtbrug voor voedsel en medicijnen, bepleit PAX.

De rookontwikkeling beneemt de piloten het zicht en het aantal bombardementen is afgenomen. De activisten met wie PAX sprak in Aleppo hebben goede hoop dat dit soort acties bijdraagt aan het beperken van burgerslachtoffers. De activisten laten zien dat er ook met ongewapend verzet resultaten te behalen zijn. 
Daarnaast zijn gewapende groepen een offensief begonnen om het beleg te breken. 

Toen het Assad-regime en haar bondgenoten de enige toegangsweg naar Oost-Aleppo afsneden, betekende het dat ongeveer 300.000 mensen bedreigd werden om van honger te sterven. Omdat ook medische voorzieningen steeds vaker worden aangevallen, is het zeer moeilijk om zieken en gewonden te behandelen. Laat staan dat nieuwe slachtoffers nog behandeld kunnen worden. Humanitaire organisaties riepen daarom ook op tot onmiddellijk stoppen van de aanvallen op medische voorzieningen en directe toegang tot de stad. De minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders waarschuwde in de Volkskrant voor het falen van de internationale gemeenschap en riep op tot het voorkomen van een nieuw 'Srebrenica'.

VN-geleide 'humanitaire corridors'
De internationale gemeenschap heeft tot nu toe weinig krachtig en eendrachtig gereageerd. Alleen van de kant van het regime van Assad en Rusland kwam een voorstel voor 'humanitaire corridors'. In een verklaring van de Europese Unie moeten humanitaire corridors “in overeenstemming met de humanitaire beginselen van neutraliteit en onpartijdigheid worden geleid en gecontroleerd door de VN, het Rode Kruis en humanitaire partners. Het is aan de humanitaire gemeenschap om te bepalen welke hulp nodig is de belegerde gemeenschappen. De ‘corridors’ moeten in lijn met de Conventies van Genève en de relevante protocollen uitsluitend een humanitair doel dienen en in geen geval deel uitmaken van een militaire strategie."

Syrische organisaties vrezen etnische zuivering
PAX deelt de bezorgdheid van de Syrische maatschappelijke organisaties dat de 'corridors' gericht zijn op de demografische veranderingen en het ‘schoonvegen’ van Oost-Aleppo. Er worden geen garanties gegeven dat wie nu de stad verlaat ooit terug mag keren. We moeten ons afvragen: Is het mogelijk om een plan te ondersteunen dat zal leiden tot het gedwongen vertrek van burgers uit Aleppo? Een vergelijking met een Balkan scenario van etnische zuivering doemt op. Echter, als op een gegeven moment de evacuatie van inwoners van Aleppo de enige uitweg is en in overeenstemming met de wensen van deze burgers, dan moet er in ieder geval een VN georganiseerde evacuatie zijn, mocht de stad Aleppo ooit geheel in handen vallen van Assad.

Voedseldroppings
Voedseldroppings boven Aleppo die uitgevoerd worden door een internationale coalitie hebben weliswaar vele haken en ogen, maar kunnen op de korte termijn enige verlichting brengen. PAX pleitte in februari dit jaar al voor voedseldroppings. Bij de presentatie van het Siege Watch rapport, verklaarde PAX toen: “PAX verzoekt de Tweede Kamer en de regering om een einde te maken aan de structurele onderrapportage die het zicht op de volle omvang en urgentie van het belegeren en verhongeren belemmert. Nederland moet als EU-voorzitter de druk op de VN en alle betrokken partijen verhogen. Desnoods moet humanitaire toegang worden afgedwongen, bijvoorbeeld door een luchtbrug voor voedsel en medicijnen.”  

Hou voor actuele ontwikkelingen de Siege Watch website en Twitter in de gaten.

Lees ook: Aleppo: mensen uit belegerde stad geven niet op

Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.