paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/amerikanen-verzoeken-via-rechtbank-om-openheid-over-verarmd-uranium

Amerikanen verzoeken via rechtbank om openheid over verarmd uranium

26-09-2014

Amerikaanse veteranen en mensenrechtenadvocaten willen meer informatie over het gebruik van wapens met verarmd uranium in Irak. Via de rechter hebben zij de Amerikaanse regering verzocht inzicht te geven in de doelwitcoördinaten die de regering bij aanvallen met verarmd uranium heeft gebruikt. Twee onderzoeken van PAX spelen een rol bij dit verzoek. Eerder dit jaar achterhaalde PAX bij de Nederlandse staat de locaties voor het gebied waar de Nederlandse militairen in Irak gelegerd waren.

Met de nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten in Irak is het boven tafel krijgen van deze informatie belangrijker dan ooit. Vooral nu de Verenigde Staten weer vliegtuigen gaan inzetten in Irak tegen ISIS die verarmd uranium kunnen verschieten.

Twee rapporten van PAX spelen een rol bij dit verzoek, dat is ingediend door het Center for Constitutional Rights (CCR). Uit ons onderzoek In a State of Uncertainty blijkt dat van alle conflictgebieden en testsites in Irak het meeste verarmd uranium is gebruikt. Een conservatieve schatting gaat uit van 440.000 kilo verarmd uranium dat is verschoten. Irakese burgers die aan deze chemisch giftige en radioactieve stof zijn blootgesteld, maken zich grote zorgen over de mogelijke gezondheidseffecten. In het zuiden van Irak lijkt er een sterke toename te zijn van geboorteafwijkingen. Ook bij Amerikaanse veteranen die tijdens de Golfoorlogen in Irak gelegerd waren, komen veel onverklaarbare ziektes voor. Zij vragen het Department of Defense en het State Department nu duidelijk te maken waar de regering tijdens beide oorlogen verarmd uranium heeft ingezet.

Wonen tussen vervuild schroot
Nu de VS opnieuw aanvallen uitvoeren in Irak is het belangrijker dan ooit inzicht te krijgen in het gebruik van verarmd uranium en de langetermijneffecten ervan. Veel Irakese burgers wonen nog steeds tussen met verarmd uranium vervuild militair schroot. De besmette tanks staan gewoon in woonwijken.

Het PAX-rapport Laid to Waste maakt duidelijk hoe moeilijk het is burgers te beschermen tegen chemisch giftige en radioactieve munitie. “Niemand neemt de verantwoording voor het opruimen van de giftige resten´, zegt Wim Zwijnenburg, onderzoeker bij PAX en schrijver van beide rapporten. “De Irakese regering niet en ook de landen die de wapens inzetten niet. Irak heeft nu de Verenigde Naties verzocht om steun bij het opruimen van het materiaal; een kostbare en complexe klus. Helemaal als ze niet weten waar het precies verschoten is. Dat strijdkrachten evengoed verarmd uranium blijven gebruiken, terwijl de gezondheidsrisico’s onvoldoende bekend zijn en niemand het opruimt, is onverantwoord.” 

Algeheel verbod
PAX pleit voor een algeheel verbod op verarmd uranium. Wij roepen de Nederlandse overheid op om in oktober in de Verenigde Naties steun te geven aan een resolutie die oproept tot transparantie over het gebruik van verarmd uranium en die lidstaten verzoekt om Irak te steunen bij het opruimen van verarmd uranium om zo burgers te beschermen tegen blootstelling. Daarnaast roept PAX de regering ook op om zich in sterke bewoordingen uit te spreken tegen het gebruik van verarmd uranium.

Omstreden wapens en wapenhandel, Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.