paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/allianz-apg-en-aegon-reageren-slap-op-mensenrechtenschendingen

Allianz, APG en Aegon reageren slap op mensenrechtenschendingen

26-06-2018

PAX deed samen met Amnesty International Nederland binnen de Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoek naar de reactie van verzekeraars als bedrijven waarin zij beleggen betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten. Uit dat onderzoek blijkt dat Allianz, APG en Aegon niet of volstrekt onvoldoende reageren als bedrijven waarin ze beleggen betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Achmea, Vivat, ASR en NN Group pakken hun verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren aanzienlijk beter op.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Het onderzoek richtte zich op tien delfstofwinnende bedrijven die langdurig betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen en waarin de zeven verzekeraars samen bijna 4 miljard euro investeren. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de wijze waarop de verzekeraars de schendingen beoordelen, of en zo ja welke actie zij daarop ondernemen en hoe transparant zij hierover zijn.

Lundin Petroleum
Een van de bedrijven in het onderzoek is de Zweedse olie- en gasmaatschappij Lundin Petroleum, dat in de jaren ’90 naar olie zocht in Zuid-Soedan. In Zweden loopt op dit moment een strafrechtelijk onderzoek tegen dit bedrijf vanwege vermeende medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Aegon en Vivat beleggen beide in Lundin, maar waar Vivat gesprekken voerde met Lundin over haar mogelijke rol in Zuid-Soedan, gaf Aegon geen enkele blijk van aandacht voor de kwestie.

Shell
Een ander voorbeeld zijn mensenrechtenschendingen als gevolg van oliewinning door Shell in de Nigerdelta in Nigeria. Shell doet al decennialang veel te weinig om de olievervuiling op te ruimen en de lokale bevolking te compenseren voor geleden schade. APG en NN Group beleggen beide in Shell en deden ook beide onderzoek naar wat er mis ging en wat Shell kan doen. APG wilde echter geen openheid van zaken geven over de details van hun bemoeienis, terwijl NN Group wel liet zien welke doelen waren geformuleerd om Shell te bewegen haar verantwoordelijkheid te nemen.

Welke verzekeraars in actie komen tegen mensenrechtenschendingen, en welke niet
Allianz scoort ‘zeer slecht’ (score: 1). Allianz screent de bedrijven waarin ze belegt niet specifiek op mensenrechtencriteria, zodat bedrijven die mensenrechten schenden bij Allianz buiten beeld kunnen blijven. Verder is Allianz niet transparant over de vraag of en zo ja hoe het concern deze bedrijven op de schendingen aanspreekt.

APG scoort ‘slecht’ (score: 2) en Aegon ‘ruim onvoldoende’ (score 3). In enkele gevallen wordt een schending wel onderzocht, maar in te weinig gevallen konden APG en Aegon aantonen dat ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

NN Group scoort ‘voldoende’ (score: 6). Zij belegt in acht van de tien onderzochte bedrijven en toonde aan dat zij met twee daarvan, en tevens met zes andere bedrijven in vergelijkbare omstandigheden, kritische gesprekken voert.

Achmea heeft de hoogste score (score: 10, ‘uitstekend’), Vivat scoort ‘zeer goed’ (score 9) en ASR ‘goed’ (score 8). Bij deze verzekeraars is bij schendingen door bedrijven waarin zij beleggen het proces van beoordeling van de schendingen, de te ondernemen actie en de transparantie daarover, goed op orde.

Vind jij dat Allianz, APG , Aegon en NN Group hun verantwoordelijkheid beter moeten nemen en actiever moeten reageren op mensenrechtenschendingen waarmee ze gelinkt zijn?
> Kom dan in actie en stuur ze een klacht!

Ben je tevreden over hoe Achmea, Vivat, ASR en NN Group omgaan met mensenrechtenschendingen door bedrijven waarin ze beleggen?
> Stuur ze een compliment!

 

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.