paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/alleen-isis-aanpakken-is-gedoemd-te-mislukken

Alleen ISIS aanpakken is gedoemd te mislukken

07-12-2015

Naar een realistische strategie voor de bestrijding van ISIS in Syrië. Dat is wat PAX voorstaat, want een strategie waarbij alleen ISIS aangepakt wordt en Assad door blijft gaan burgerslachtoffers te maken is niet alleen gedoemd te falen, maar zelfs contraproductief.

In de nasleep van de gebeurtenissen van 13 november in Parijs heroverwegen landen die betrokken zijn bij de Coalitie tegen ISIS hun strategie richting ISIS in Syrië. Frankrijk heeft haar bombardementen op ISIS in Syrië geïntensiveerd en ook Engeland bombardeert nu. Aan Nederland is gevraagd hetzelfde te doen.

Volgens PAX is ISIS is niet zozeer de oorzaak, maar eerder het gevolg van het conflict in Syrië. Natuurlijk erkennen we dat ISIS een reële bedreiging is voor burgers in het Midden-Oosten, in het Westen, en vooral in Syrië en Irak. Het conflict is echter ooit begonnen, omdat het regime van president Assad de roep van het volk om waardigheid en vrijheid meedogenloos neersloeg. Daardoor maakte het de weg vrij naar de opkomst van ISIS en andere radicale groepen.

In Syrië Alert Issue XVI zet PAX uiteen hoe ineffectief een 'ISIS-first strategie' zal zijn. Het zal zelfs contraproductief werken. PAX is van mening dat een militaire strategie ter bestrijding van ISIS alleen realistisch is als deze deel uitmaakt van een samenhangend beleid om een bestuur te vormen dat inclusief is, dat de diverse groeperingen in de Syrische samenleving vertegenwoordigt. Het moet bouwen op het politieke proces zoals in de verklaring van Wenen is afgesproken.

Tot slot nog enkele bevindingen van PAX:
Bestrijding van ISIS door luchtbombardementen zonder geloofwaardige grondtroepen is ineffectief. Op dit moment hebben noch het Syrische leger, noch de Koerdische YPG strijders, noch de gewapende oppositie, capaciteit of legitimiteit om die rol te nemen. Ook is geen enkel land dat bij de Coalitie tegen ISIS aangesloten is, bereid om grondtroepen te sturen.

Militaire samenwerking met Rusland, is zowel moreel onaanvaardbaar als contraproductief zolang Rusland burgerslachtoffers maakt en oorlogsmisdaden begaat en verboden wapens als clusterbommen inzet.

Zonder een politieke strategie zal het heroveren van grondgebied op ISIS onhoudbaar blijken te zijn. Wederopbouw van inclusief en geloofwaardig bestuur in gebieden heroverd op ISIS en de gebieden onder controle van de oppositie moet de kern van een alomvattende politieke strategie vormen.

Het vredesproces in Wenen biedt enig vooruitzicht op beëindiging van het conflict. Het moet dan wel voldoen aan deze elementen:

  • Burgers moeten voelen dat het politieke proces hun veiligheid versterkt: bombardementen met vatenbommen, clusterbommen en containerbommen moeten onmiddellijk stoppen. Ook moeten er garanties komen dat  humanitaire hulp aan belegerde gebieden kan worden geboden.
  • Er moet een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van Syriërs deelnemen aan de politieke onderhandelingen in Wenen.

Syria Alert Issue XVI: Towards a realistic strategy to combat ISIS in Syria

Lees ook de blog van Jan Gruiters: De kloof tussen de Haagse wenselijkheid en de Syrische realiteit
Lees ook: Een ideologie bombardeer je niet weg
Lees ook: Na ISIS: Hoe kunnen vluchtelingen terug?

Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.