paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/aantal-slachtoffers-clustermunitie-verdubbeld-in-2016

Aantal slachtoffers clustermunitie verdubbeld in 2016

31-08-2017

Het aantal slachtoffers van clustermunitie was in 2016 dubbel zo hoog als het jaar daarvoor. Deze schokkende vaststelling staat in de Cluster Munition Monitor. Dit rapport van de Cluster Munition Coalition, waar PAX lid van is, wordt vandaag gepubliceerd.

Cluster Munition Monitor 2017De Cluster Munition Monitor 2017 meldt 971 slachtoffers van clusterbommen en andere vormen van clustermunitie gedurende het kalenderjaar 2016. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor en een na hoogste aantal sinds 2009 toen de Monitor haar rapportage begon. 98% van de geïdentificeerde slachtoffers zijn burgers.

De sterke stijging is vooral toe te schrijven aan gewapende conflicten in Syrië en Jemen. Tegelijkertijd vielen honderd slachtoffers door de restanten van clustermunitie: sub-munities die niet eerder ontploft waren en waarvan een groot aantal nog dateert uit aanvallen met clustermunitie in de jaren 1960 en 1970.

Stigma tegen clustermunitie
Wereldwijd zijn 119 landen aangesloten bij het verdrag tegen clustermunitie (CCM) en dat is belangrijk: géén van deze landen heeft nog clustermunitie gebruikt sinds het verdrag is aangenomen in 2008. In december 2016 stemden 141 landen voor een VN-resolutie die het CCM ondersteunt.

Maar door landen die geen partij zijn bij het verdrag, zoals Syrië, Saudi-Arabië en Rusland, worden deze inhumane wapens nog steeds gebruikt. De wijdverbreide internationale veroordeling van het gebruik in die gevallen is belangrijk en heeft effect: het gebruik van clustermunitie door de Saudische coalitie is merkbaar afgenomen na sterke internationale kritiek. Dit laat zien dat het van belang blijft om het verbod op het gebruik van clustermunitie te blijven benadrukken. De Cluster Munition Coalition en PAX als een van haar leden blijven aandringen dat meer en meer landen zich aansluiten bij het verdrag.

Omstreden wapens en wapenhandel

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.