paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/aanschaf-reaper-drone-eerste-stap-naar-oorlog-op-afstand

Aanschaf Reaper drone eerste stap naar oorlog op afstand

22-11-2013

Met het besluit om vier Amerikaanse MQ-9 Reaper drones te kopen heeft Nederland de eerste stap gezet om mee te doen met het voeren van oorlog op afstand. De minister heeft weliswaar aangegeven dat het onbewapende toestellen zijn die voornamelijk voor surveillance doeleinden zullen worden gebruikt, maar het is nu een kleine stap om deze te bewapenen.

De Reaper, vrij vertaald als Magere Hein, de personificatie van de dood, is de opvolger van de MQ-1 Predator drone. Die is bekend van de vele aanvallen in Jemen, Irak, Pakistan, Afghanistan, Somalië en Libië. De onbemande vliegtuigen worden door de Verenigde Staten niet alleen gebruikt in reguliere militaire operaties, maar ook voor de buitenrechtelijke executies door de CIA. Een MQ-9 Reaper drone kan 24 uur per dag, vrijwel overal ter wereld worden ingezet.

Terrorismebestrijding
In haar brief aan de Tweede Kamer geeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert een opsomming van taken, waaronder ook 'terrorismebestrijding'. Juist daar ligt een bewapende drone eerder voor de hand dan een onbewapende. De veronderstelde precisie van drones maakt het ook een verleidelijk wapen om in te zetten in situaties waar dat voorheen minder snel zou gebeuren. Het  kan de drempel voor de inzet van gewapend geweld verlagen.

In gebieden waar met drones intensief wordt gepatrouilleerd, worden ze door de bevolking vooral geassocieerd met dood en verderf. In Jemen, Pakistan en Gaza, waar drones continu rondcirkelen, leven burgers in angst omdat ze niet weten wanneer de volgende aanval komt. Juist die voortdurende aanwezigheid en het dreigende gevaar heeft een negatief effect op de bevolking, en leidt tot verzet en aanwas voor gewapende groepen en terroristen.

Burgerslachtoffers
De VN speciale rapporteurs op het gebied van anti-terrorisme en buitenrechtelijke executies, Emmerson en Heyns, dringen aan op meer transparantie en aansprakelijkheidsmechanismen van overheden die deze wapens inzetten. De discussie over drones wordt vooral gevoed door de vele burgerslachtoffers die omkomen bij aanvallen met bewapende drones.

IKV Pax Christi heeft in oktober met haar beleidsadvies 'Armed and Dangerous' een aanzet gegeven tot discussie met een 'nee, tenzij positie' en de argumenten voor terughoudendheid met betrekking tot bewapende drones op een rijtje gezet. Een breed maatschappelijk en politiek debat over de wenselijkheid van oorlog op afstand is daarbij cruciaal.

Zie ook ons programma over Drones

Omstreden wapens en wapenhandel

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.