paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/aanbevelingen-van-ikv-pax-christi-voor-soedan

Aanbevelingen van IKV Pax Christi voor Soedan

01-11-2013

Soedan verkeert in een situatie van chronische oorlog. De rode draad in alle conflicten die er spelen, is de concentratie van alle macht (politiek, militair en economisch) bij een elite in en rond hoofdstad Khartoum. Burgers in de buitengebieden delen daar niet in. Op dinsdag 5 november praat de Tweede Kamer met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en met minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Soedan. IKV Pax Christi doet alvast enkele aanbevelingen.

Aanhoudende protesten in Soedan tegen het bewind van president Al-Bashir, sinds 1989 aan de macht en gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag, zijn sinds eind september een nieuwe, heviger fase ingegaan. Sindsdien zijn meer dan 200 demonstranten doodgeschoten door veiligheidstroepen en meer dan 700 mensen ‘preventief’ gearresteerd. De demonstraties en protesten zijn begonnen nadat het regime aankondigde de subsidies op brandstof op te heffen.  
Khartoem maakt het werk van een kritisch maatschappelijk middenveld onmogelijk. Ook censureert het de pers. En veiligheidsdiensten kunnen mensen gevangen houden zonder aanklacht of proces.

In een eerder overleg in de Tweede Kamer op 3 juli pleitten oppositiepartijen D66, CDA en ChristenUnie nog voor het vasthouden aan een substantiële politieke rol voor Nederland. Deze betrokkenheid dateert al van de voorbereidingen van de vredesovereenkomst tussen Noord en Zuid Soedan in 2004. Ook IKV Pax Christi is bezorgd dat Nederland en de internationale gemeenschap een stapje terug doen. Op Europees niveau kiest men nu voor een Speciale Vertegenwoordiger voor de Hoorn van Afrika, en niet meer eentje specifiek voor de Soedan’s. Verder laat de minister het vooral aan de Afrikaanse Unie over. 

Aanbevelingen IKV Pax Christi

  • Nederland moet - in internationaal verband - hoge prioriteit blijven geven aan diplomatieke inzet  voor conflictoplossing in Soedan. Steun aan mensenrechtenactivisten en humanitaire hulp is belangrijk, maar op zich onvoldoende.
     
  • Elk gesprek van het Westen met Khartoum over de bevordering van handel en investeringen, of over schuldenverlichting, moet voorlopig worden stopgezet. Totdat het regime in Soedan heeft voldaan aan een aantal essentiële voorwaarden: opheffen van de ongrondwettelijke veiligheidswetten. Onmiddellijke stopzetting van het geweld tegen demonstranten. Het beëindigen van de bombardementen op burgerdoelen, onafhankelijke internationale waarnemers moeten dat kunnen controleren. Humanitaire hulp aan de getroffen crisisgebieden moet mogelijk zijn.
     
  • Nederland en de Europese Unie(EU) moeten de Afrikaanse Unie (AU) vragen om zich sterk te maken voor dezelfde punten.

Lees hier de Policy brief van IKV Pax Christi over Soedan
 

, Nederland, Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.