paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/24

Laatste berichten

 • Publieksjaarverslag PAX 2015

  PAX in 2015

  04-07-2016 Het afgelopen jaar kenmerkte zich misschien het meest doordat conflicten ver van huis, vooral in het Midden-Oosten, steeds meer mensen dwongen huis en haard te verlaten om veiligheid, gerechtigheid en een menswaardig bestaan te zoeken, ook bij ons.

  Nederland
 • © 2015 IRIN Foundation

  EU zorg voor veilige routes voor vluchtelingen

  27-06-2016 Ruim dertig organisaties doen een oproep aan premier Rutte om mensenrechten en vrede hoog in het vaandel te houden. Op de EU-Top in Brussel die dinsdag en woensdag plaatsvindt, staat naast Brexit ook migratie op de agenda. Daarnaast zijn er ruim honderd internationale organisaties werkzaam op het gebied van mensenrechten, humanitaire hulp en ontwikkelingswerk, die de Turkije-deal tussen de EU en Turkije afwijzen.

  Nederland
 • Afbeelding Wikimedia CC / Rlevente

  Brexit: Verenigd Europa juist nu nodig

  24-06-2016 Brexit is slecht nieuws juist nu Europa eensgezind moet optreden. Om samen een faire bijdrage te leveren aan het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk dat nog lang niet voorbij is. Om samen op te trekken bij het zoeken naar politieke oplossingen voor geweld, repressie en instabiliteit aan de randen van Europa. Om het ideaal van een verenigd Europa nieuw leven in te blazen, zegt PAX directeur Jan Gruiters in zijn blog.

  Nederland
 • Actievoerders van PAX zijn voor het Kamergebouw in Den Haag actief met de consumentenactie 'Stop Bloedkolen, Stap Over'.

  Politiek succes voor de bloedkolencampagne

  23-06-2016 Minister Ploumen heeft in de Tweede Kamer voor het eerst aangegeven begrip te hebben voor een tijdelijke importstop van steenkool uit Colombia door Nederlandse energiebedrijven. Op die manier kunnen ze mijnbedrijven in Colombia aanzetten tot erkenning en compensatie van slachtoffers van zware mensenrechtenschendingen. Ploumen gaat er ook bij de Colombiaanse regering op aandringen dat bedrijven onderdeel worden van waarheidsvinding en gerechtigheid binnen het Colombiaanse vredesproces.

  Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Colombia, Nederland
 • De daadwerkelijke implementatie van het vredesakkoord zal waarschijnlijk nog wel afhangen van de goedkeuring door de Colombiaanse bevolking middels een referendum. Foto PAX

  Vrede in Colombia dichterbij

  23-06-2016 PAX is zeer verheugd over de aankondiging door de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging FARC van het akkoord over een definitief en wederzijds staakt-het-vuren in Colombia. Dat akkoord wordt vandaag, in bijzijn van Secretaris-Generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties, in Cuba bekrachtigd.

  Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Colombia
 • Hayma al Yousfi, onderwijscoördinator voor Kesh Malek. Foto PAX / Helma Maas

  'Je gooit je toekomst toch niet weg?'

  22-06-2016 Juist degene die zich met hart en ziel inzet voor de toekomst van Syrische kinderen in Aleppo kreeg van haar eigen vader en moeder te horen dat ze haar toekomst vergooit. Het is de pijnlijke waarheid die Hayma al Yousfi, coördinator van de scholen van partnerorganisatie Kesh Malek in Aleppo vertelt tijdens haar korte bezoek aan Nederland.

  Midden-Oosten
 • Kosovo Foto PAX

  Doorbraak in patstelling Kosovo is wel degelijk mogelijk

  21-06-2016 Een nieuw rapport van PAX en partner ECMI Kosovo laat zien dat de patstelling in Kosovo tussen etnische Servische en Albanese bevolkingsgroepen doorbroken kan worden. Het rapport 'The Association, Community of Serb-majority Municipalities: Breaking the impasse’ beschrijft compromissen en de weg ernaar toe die moeten leiden tot minder wederzijdse achterdocht en een politieke doorbraak.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Balkan
 • President Omar al-Bashir van Soedan

  Europese steun aan Soedan; het paard achter de wagen

  20-06-2016 Vredesorganisatie PAX wil in gesprek met minister Koenders over het Europese beleid over Soedan. De EU is van plan om landen in de Hoorn van Afrika met miljarden te gaan steunen in een poging om de vluchtelingenstromen naar Europa te beperken.

  Afrika
 • Een actievoerder verkleed als clusterbom. Foto Cluste Munition Coalition

  Wereldwijd nog steeds miljarden dollars naar clustermunitie producenten

  16-06-2016 158 financiële instellingen investeerden de afgelopen vier jaar in totaal 28 miljard dollar in bedrijven die clustermunitie maken. Dat blijkt uit de update van het onderzoeksrapport 'Worldwide Investments in Cluster Munitions; a shared responsibility' van PAX. De Nederlandse instellingen doen het relatief goed, met Aegon als negatieve uitzondering.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Foto Thirsa de Vries

  Opvang Syrische en Irakese vluchtelingen enorme last voor regio

  15-06-2016 Libanon, Syrië en Irak kampen met problemen om vluchtelingen, ontheemden en terugkeerders op te vangen. Syrische vluchtelingen kunnen geen kant op in Libanon. In hun eigen land worden ze belegerd en uitgehongerd door hun eigen regering of door andere gewapende groepen. En mensen die voor oorlogsgeweld in Irak gevlucht zijn, durven nauwelijks terug te keren.

  Midden-Oosten