paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/16-dagen-actie-bestrijding-geweld-tegen-vrouwen

16 dagen actie bestrijding geweld tegen vrouwen

06-12-2016

Elk jaar tussen 25 november (Internationale dag voor bestrijding van geweld tegen vrouwen) en 10 december (Internationale dag van de mensenrechten) is de campagne ‘16 Days of Activism against Gender-Based Violence’ actief. Het is een campagne om allerlei acties te stimuleren om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.

Tijdens de zestien dagen worden verhalen uitgelicht van vrouwelijke lokale leiders uit alle delen van de wereld, die de noodzaak inzien van gelijkwaardigheid van vrouw en man als voorwaarde voor rechtvaardige en duurzame vrede. Zij weten, vaak uit eigen ervaring, dat zelfs als het geweld tussen strijdende partijen is opgehouden, vrouwen en meisjes nog steeds te maken hebben met geweld en onveiligheid. Voor vrouwen en andere kwetsbare groepen kan de situatie na het geweld zelfs toenemen.

Versterking van leiderschap
PAX heeft in de afgelopen drie jaar samengewerkt met Palestijnse en Irakese organisaties in het project ‘Vrouwen en Jongeren tegen Geweld’ om te komen tot verbetering van veiligheid van vrouwen. Het doel is steeds geweest de versterking van het leiderschap van vrouwen die in overleg gaan met  politie en autoriteiten om daarmee te werken aan meer veiligheid van vrouwen en jongeren. Deel van het project was ook de training in leiderschap en bemiddeling van vrouwen,  in het Laylan vluchtelingenkamp voor ontheemden bij Kirkuk (Iraaks Koerdistan).

Conflictbemiddeling
De vrouwen hebben leiderschapsrollen op zich genomen in het vluchtelingenkamp en noemen zichzelf ‘Mukhtara’. In het Arabisch betekent ‘mukhtar’ lokale leider, iemand die vertrouwen heeft en  bemiddelt in conflicten in een dorp of buurt. Tot nu toe werd deze rol meestal vervuld door een man maar steeds meer nemen vrouwen deze taak op zich. Ze worden daarbij gesteund en getraind door vrouwen- en vredesactivist Surood Al Naqshabandi en krijgen steeds meer erkenning bij deze cruciale rol in hun gemeenschappen.

Zie ook het blog:  Mukhtara – Vrouwelijk leiderschap in Irak
Twitter 16 days of Activism: @16DaysZA

Gender, vrede en veiligheid, Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.