paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/dossiers/vluchtelingen-het-verhaal/blogs

Blogs

 • Menswaardig en effectief?

  Menswaardig en effectief?

  'We gaan ons aan de regels houden. Maar die regels gaan we aanpassen.’ Dat is de strekking van de paragrafen over asiel en migratie in het regeerakkoord. Volgens de coalitie zelf ‘menswaardig en effectief’ beleid. Je leest er de onderhandelingspositie van enerzijds D66 en CU en anderzijds CDA en VVD letterlijk in terug: net als op andere beleidsterreinen is het akkoord een wonderlijke poging om een brug te slaan tussen uiteenlopende partijbelangen.

 • Europa laat alle scrupules varen bij het weren van vluchtelingen

  Europa laat alle scrupules varen bij het weren van vluchtelingen

  Kans maken op asiel in Europa? Gisteren was de laatste dag dat vluchtelingen die aankomen in Griekenland en Italië nog in aanmerking komen voor zogenaamde relocatie, ofwel overplaatsing naar een ander EU-land. Zet je vandaag voet aan wal aan op Chios, Lesbos of Sicilië, dan heb je pech.

 • Onbekend maakt onbemind?

  Onbekend maakt onbemind?

  “Many people fear the unknown. They busy themselves at motorway speed so to excuse their lack of understanding of the world around them.” Een quote van Fennel Hudson die ik tijdens mijn masterscriptie onderzoek tegenkwam en die voor mij sterk tot de verbeelding spreekt.

 • Europese deal met Turkije ondermijnt recht op bescherming voor vluchtelingen

  Europese deal met Turkije ondermijnt recht op bescherming voor vluchtelingen

  De afgelopen dagen zagen we onvoorstelbare beelden van vluchtelingen die de grens tussen Griekenland en Macedonië overstaken. Mensen die waden door het ijskoude water van de grensrivier. Gezichten strak van uitputting en wanhoop. Handen die zich vastklampen aan een touw over snelstromende water. Kinderen die van hand tot hand gaan. Om uiteindelijk weer te worden tegengehouden.

 • Groteske oorlogsmisdaden in Syrië

  Groteske oorlogsmisdaden in Syrië

  In een exclusief interview met Time maakte premier Medvedev de Russische intenties in Syrië pijnlijk duidelijk. Rusland zal elke rebel "die met automatische wapens rondloopt" bombarderen. Rusland belaagt niet alleen ISIS maar ook de gewapende oppositie. "Het zijn allemaal bandieten en terroristen", aldus Medvedev. Hoe meer burgerslachtoffers daarbij vallen hoe beter, zo lijkt het. Is er iemand die Rusland ter verantwoording roept vraagt Jan Gruiters zich af in zijn blog.
  Lees verder op de blog van Jan Gruiters

 • Voedseldroppings: een brug te ver?

  Voedseldroppings: een brug te ver?

  Vandaag besluiten ouders in belegerde gebieden in Syrië welk kind zij te eten kunnen geven. Vandaag sterven daar kinderen van de honger en jongeren en ouderen aan ziekten die eenvoudig zijn te genezen. Vandaag opereren dokters met de meest primitieve instrumenten in het licht van fakkels. Vandaag sneuvelen activisten die zakken met bloed naar ziekenhuizen brengen door de kogels van scherpschutters. Dat schrijven burgeractivisten over de uithongering in de 52 belegerde steden en gebieden in Syrië.
  Lees verder op de blog van Jan Gruiters

 • Bombarderen van bermbommen: verkeerde prioriteit

  Bombarderen van bermbommen: verkeerde prioriteit

  "Landen die niet in staat zijn een zak brood of een blik melk te droppen voor de kinderen in Syrië die dood gaan in de belegerde gebieden, zijn niet in staat om vrede te stichten voor een volk in pijn." Veel Syriërs herkennen zich in de bittere woorden van Mouaz al-Khateeb, de oud-voorzitter van de Syrische oppositie. Zij begrijpen ab-so-luut niet dat de internationale coalitie voorrang geeft aan het bombarderen van ISIS terwijl het massieve bombarderen en uithongeren van burgers door Assad ongehinderd doorgaat.
  Lees verder op de blog van Jan Gruiters

 • Samenwerken met dictators: een heilloze weg

  Samenwerken met dictators: een heilloze weg

  Het is alweer vijf jaar geleden dat de Arabische Lente in Tunesië zijn eerste overwinning boekte. President Ben Ali vluchtte ijlings naar Saoedi-Arabië vanwege snel in omvang groeiende demonstraties tegen zijn regime. De opstand in Tunesië ontketende een revolutie tegen autoritaire regimes in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De dramatische afloop van deze Arabische Lente is intussen bekend. Alleen in Tunesië heeft de volksopstand een nieuwe grondwet gebracht. Freedom House beschouwt het land nu als vrij.
  Lees verder op de blog van Jan Gruiters

 • De cirkel is (bijna) rond

  De cirkel is (bijna) rond

  "Ik kom uit het Yarmouk kamp bij Damascus. Mijn vrouw en mijn kinderen zijn daar nog. Het gaat ze naar omstandigheden goed, maar zo gauw het kan laat ik ze overkomen". Aan het woord is Sharif , een jongeman van begin dertig, net aangekomen als vluchteling uit Syrië. We spreken hem in een 'ontmoetingscentrum' net buiten het kamp Heumensoord in Nijmegen.

  Lees verder op ons Midden-Oostenblog Nassama

 • De kloof tussen de Haagse wenselijkheid en de Syrische realiteit

  Gaat Nederland ISIS in Syrië bombarderen? Volgende week zullen we het weten. Minister Koenders ziet een nieuw ‘wegingsmoment’. Frankrijk deed na de aanslagen in Parijs een beroep op de Europese solidariteit. En ook Amerika deed een beroep op Nederland. De druk op Koenders neemt toe.

  Lees verder op de blog van Jan Gruiters

 • Ideologie van ISIS laat zich niet wegbombarderen

  Parijs ontwaakt uit een nachtmerrie? Was dat maar waar. Want na Beiroet, na Parijs zal er nieuw geweld volgen. We zijn wakker geworden in een nachtmerrie. Wat te doen?

  Lees verder op de blog van Jan Gruiters

 • De exodus, ons geweten en ons handelen

  Paul Scheffer leverde in de NRC een waardevolle bijdrage aan het debat over vluchtelingen onder de titel ‘De exodus en ons geweten’. Maar hij zet met zijn bijdrage de lezer ook een beetje op het verkeerd been door valse tegenstellingen te poneren.

  Lees verder op de blog van Jan Gruiters

 • 'Ik moet leren om mezelf te vergeven'

  Activist Marcell Shehwaro, die we kennen van de Mustafa Qarman school in Aleppo, beschrijft wat de gruwelen van de oorlog in Syrië met haar hebben gedaan. Vanuit Turkije – daar is ze onlangs naartoe gevlucht – zorgt ze met haar groep Kesh Malek ervoor dat kinderen in Oost- Aleppo onderwijs kunnen blijven volgen.

  Lees verder op ons Midden-Oostenblog Nassama

 • 'De nacht dat we vluchtten staat op mijn netvlies gebrand'

  Weg moeten vluchten voor ISIS, dat overkwam Lina en haar collega’s van het Silav centrum in Hassakeh. In juni raakte de stad betrokken in de strijd. ISIS was Lina’s huis tot op 300 meter genaderd. Pas na 25 dagen kon zij met haar familie terugkeren. De omvang van de schade is enorm en veel mensen zijn weggebleven.

  Lees verder op ons Midden-Oostenblog Nassama