paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/dossiers/kernwapens

Kernwapens

Kernwapens zijn de meest destructieve, onmenselijke en willekeurige massavernietigingswapens die ooit zijn gemaakt, en waren tot voor kort het enige massavernietigingswapen dat niet duidelijk verboden was onder het internationale recht. Hoewel het aantal kernwapens in de wereldwijde voorraden afneemt, neemt het risico van het gebruik ervan, per ongeluk of bewust, juist toe.

Al jarenlang voert PAX actie om kernwapens de wereld uit te helpen. Dit doen we met publiekscampagnes, politieke lobby en publicaties, zoals het jaarlijkse wereldwijde onderzoek 'Don't Bank on the Bomb' naar investeringen in kernwapenproducenten.

Nu het Internationaal Verdrag tegen kernwapens in werking is getreden, hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt. Het VN-kernwapenverdrag doet eindelijk wat tot nu toe geen enkel verdrag heeft gedaan: het verbieden van kernwapens. Dit is een krachtig signaal naar de paar staten die kernwapens bezitten: stop met deze bedreiging voor onze wereld.

Maar we zijn er nog niet. Het absurde is dat Nederland het verdrag nog niet heeft getekend, terwijl een meerderheid van de Nederlanders vindt dat dat wel moet gebeuren. De Nederlandse regering verzet zich nog tegen toetreding tot het verdrag, ondanks publieke en parlementaire druk om dit wel te doen. De regering noemt NAVO-verplichtingen als een van haar belangrijkste bezwaren. Nederland heeft nog steeds Amerikaanse kernwapens op vliegbasis Volkel liggen en heeft al toegezegd dat deze wapens binnenkort vervangen mogen worden door meer geavanceerde nieuwe kernwapens.

Kernwapens moeten weg uit Nederland en de rest van de wereld! Ook als ze niet gebruikt worden, zijn ze levensgevaarlijk. De gevolgen van een ongeluk zijn niet te overzien.

VN-Kernwapenverbod

In oktober 2016 besloot de VN met overweldigende meerderheid om in 2017 te onderhandelen over een internationaal kernwapenverbod. In dat jaar werd onderhandeld over een juridisch bindend verdrag dat kernwapens verbiedt, Nederland was hierbij aanwezig. Uiteindelijk resulteerden deze onderhandelingen in het VN-kernwapenverbod. Het kernwapenverbod is op 7 juli 2017 door 122 landen aangenomen en is op 20 september 2017 ter ondertekening opengesteld.

Nadat Honduras als 50ste land het verdrag ondertekende is op 22 januari 2021 het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens in werking getreden. Kernwapens zijn nu officieel verboden. Een historische doorbraak waar PAX zich jarenlang sterk voor heeft gemaakt.

Wat staat er in het verdrag?

Het verdrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)) maakt het voor de aangesloten landen illegaal om activiteiten te ontplooien die verband houden met kernwapens. Het verbiedt het gebruik, de ontwikkeling, het testen, de productie, de fabricage, het verwerven, het in bezit hebben, het aanleggen van voorraden, het overdragen, ontvangen, dreigen te gebruiken, stationeren, installeren of inzetten van kernwapens, evenals enige hulp bij die handelingen.

Het verdrag vereist dat staten met kernwapens die zich bij het verdrag aansluiten, een van de trajecten van het verdrag volgen voor een geverifieerd einde van hun kernwapenprogramma’s. Het vereist ook dat staten die wapens van andere landen op hun grondgebied hebben, deze laten verwijderen.

Is het verifieerbaar?

Het verdrag vereist een verifieerbare, tijdgebonden, transparante en onomkeerbare vernietiging van kernwapens en programma’s en vereist het behoud van bestaande veiligheidswaarborgen. Zodra een land toetreedt tot het VN-Kernwapenverbod, betekent dit dat het beschermingsregime in de loop van de tijd sterker wordt, maar het verbiedt elke verzwakking van het regime.

Waarom is dit verdrag belangrijk?

Landen die niet toetreden tot het verdrag zullen er wettelijk niet aan gebonden zijn, maar de anti-kernwapennorm, versterkt door het VN-Kernwapenverbod, kan nog steeds hun gedrag beïnvloeden en druk opbouwen om het beleid en de praktijk rond kernwapens te veranderen.

Mede als gevolg van deze toenemende politieke en normatieve druk, zijn in het verleden landen na de inwerkingtreding van een verdrag alsnog toegetreden, ondanks dat zij zich bij de aanvaarding ervan nog tegen het verdrag verzetten. Gezien de overweldigende publieke steun voor het VN-Kernwapenverbod in veel landen die er nog niet bij zijn aangesloten, kunnen deze landen de komende jaren ook toetreden tot het verdrag.

ICAN

PAX is bestuurslid van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), de wereldwijde campagne tegen kernwapens. Mede dankzij ICAN worden de humanitaire gevolgen van kernwapens inmiddels algemeen erkend en hebben de onderhandelingen over het verdrag tot een verbod op deze massavernietigingswapens geleid.

Don't Bank on the Bomb

PAX publiceert jaarlijks een uniek en omvangrijk onderzoek naar investeringen van wereldwijde financiële instellingen bedrijven die betrokken zijn bij de productie, opslag en onderhoud van (onderdelen van) kernwapens. Het onderzoeksrapport Don’t Bank on the Bomb bevat voorbeelden van financiële instellingen die dit soort investeringen al uitsluiten en een overzicht van alle instellingen die nog wel miljarden investeren in bedrijven die betrokken zijn bij deze massavernietigingswapens.

Burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens

PAX haalde meer dan 45.000 handtekeningen op voor het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens. Dat betekende dat de Tweede Kamer moest debatteren over een verbod op kernwapens. Tijdens dat debat sprak meerderheid van de Kamer zich er voor uit dat Nederland zou moeten pleiten voor een internationaal verbod op kernwapens. Op 28 april 2016 debatteerde de Tweede Kamer over het PAX voorstel over een verbod op kernwapens. Tijdens dat debat schaarden vijf politieke partijen zich achter ons voorstel om een nationaal verbod in te voeren. Een meerderheid van de Kamer sprak zich er voor uit dat Nederland zou moeten pleiten voor een internationaal verbod op kernwapens.

Lees meer:

Nieuws


 • Amsterdam tekent ICAN Cities Appeal

  Amsterdam tekent ICAN Cities Appeal

  22-01-2021 Loco-burgemeester Rutger Groot Wassink heeft vandaag namens de gemeente Amsterdam het ICAN Cities Appeal ondertekend. Dit gebeurde op de dag dat het VN anti-kernwapenverdrag in werking treedt. Dat betekent dat kernwapens vanaf vandaag officieel illegaal zijn onder internationaal recht. De gemeenteraad van Amsterdam maakt zich zorgen over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roept de Nederlandse regering op het VN anti-kernwapenverdrag te tekenen.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Kernbommen weg uit Nederland

  Nederland moet zich aansluiten bij anti-kernwapenverdrag VN, vindt meerderheid Nederlanders

  22-01-2021 Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat Nederland zich moet aansluiten bij het anti-kernwapenverdrag van de VN, dat vandaag in werking treedt. Ook zijn de meeste Nederlanders tegen Amerikaanse atoomwapens op Nederlands grondgebied. Dat blijkt uit een opiniepeiling in opdracht van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), waarvan PAX onderdeel is.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Kernwapens moeten weg uit Nederland, steun PAX

  Kernwapens moeten weg uit Nederland, steun PAX

  10-12-2020 Kernwapens moeten weg uit Nederland en de rest van de wereld! Ook als ze niet gebruikt worden, zijn ze levensgevaarlijk. De gevolgen van een ongeluk zijn niet te overzien. Met uw steun kunnen we onze strijd tegen kernwapens voortzetten. Help ons een kernwapenvrije wereld te bereiken.

  Omstreden wapens en wapenhandel Nederland

Bekijk alle nieuwsberichten »

Video


Bekijk alle video's