paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/dossiers/kernwapens

Kernwapens

Van alle massavernietigingswapens in de wereld is de meest verwoestende, de kernbom, als enige nog niet verboden. Dat is onaanvaardbaar en levensgevaarlijk. Daarom zet PAX zich in Nederland en internationaal in voor een verbod op kernwapens. Dit doen we met publiekscampagnes, politieke lobby en publicaties, zoals het jaarlijkse wereldwijde onderzoek ‘Don’t Bank on the Bomb’ naar investeringen in kernwapenproducenten.

Nederland
PAX haalde meer dan 45.000 handtekeningen op voor het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens. Dat betekende dat de Tweede Kamer moest debatteren over een verbod op kernwapens. Tijdens dat debat sprak meerderheid van de Kamer zich er voor uit dat Nederland zou moeten pleiten voor een internationaal verbod op kernwapens. Op 28 april 2016 debatteerde de Tweede Kamer over het PAX voorstel over een verbod op kernwapens. Tijdens dat debat schaarden vijf politieke partijen zich achter ons voorstel om een nationaal verbod in te voeren. Een meerderheid van de Kamer sprak zich er voor uit dat Nederland zou moeten pleiten voor een internationaal verbod op kernwapens.

Internationaal
PAX is bestuurslid van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), de wereldwijde campagne tegen kernwapens. Mede dankzij ICAN worden de humanitaire gevolgen van kernwapens inmiddels algemeen erkend en vinden de onderhandelingen over een verbod op deze massavernietigingswapens plaats.

In oktober 2016 besloot de VN met overweldigende meerderheid om in 2017 te onderhandelen over een internationaal kernwapenverbod. In dat jaar werd onderhandeld over een juridisch bindend verdrag dat kernwapens verbiedt, Nederland was hierbij aanwezig. Uiteindelijk resulteerden deze onderhandelingen in het VN-kernwapenverbod. Het kernwapenverbod is op 7 juli 2017 door 122 landen aangenomen en is op 20 september 2017 ter ondertekening opengesteld. Een historische doorbraak waar PAX zich jarenlang sterk voor heeft gemaakt.

Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten »

Video


Bekijk alle video's