paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/agenda/balkanborrel-met-het-oog-op-morgen-een-toekomst-voor-srebrenica

BalkanBorrel: Met het oog op morgen - een toekomst voor Srebrenica

< Overzicht

04-09-2017 Aanvang: 18.30 - 21.00 uur - Locatie: kantoor van PAX , Adres: St. Jacobsstraat 12, Utrecht

Hoge werkeloosheid, politieke spanningen, braindrain en een zeer beladen verleden. Hoe verhouden deze processen zich tot elkaar en wat heeft Srebrenica nou echt nodig? Wat is de plek van het verleden in deze processen? Is er daarbij een rol voor Nederland weggelegd?

Kom luisteren naar een discussie met een gemengd panel van experts uit Bosnië en Nederland. Muhamed Durakovic, directeur van de Summer University Srebrenica (SUS), Veerle Slegers, bestuursvoorzitter van PortAgora, Almasa ?erimovi?, secretaris van Mladi BiH en Dion van den Berg, senior beleidsadviseur PAX.

Programma:
18.30 uur Inloop en ontvangst
18.45 uur Introductie en korte documentaire Vrienden van Srebrenica
19.10 - 20.00 uur panelgesprek
20.00 - 20.20 Vragen publiek
20.20 - 21.00 afsluiting en borrel

De voertaal van deze bijeenkomst in het Engels.

Meer informatie en aanmelden op paxvoorvrede.nl/balkanborrel.